Cum pot vinde micii fermieri în piețele agroalimentare din Constanța

Cum pot vinde micii fermieri în piețele agroalimentare din Constanța(738)


Atât producătorii agricoli, cât și comercianții își pot vinde produsele în piețele agroalimentare din municipiu, administate de Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” (RAEDPP) Constanța.

Conform legislației, minimum 40% din spațiile de vânzare sunt destinate producătorilor agricoli. Pentru a-și putea vinde producția, tot ce trebuie să facă este să se prezinte la una din piețe și, pe baza atestatului de producător, a carnetului de comercializare și a cărții de identitate, își pot alege una din mesele libere. Listele cu mesele libere sunt afișate la fiecare birou administrativ al pieței. Micii producători trebuie să plătească zilnic o taxă de închiriere a meselor.

În ceea ce îi privește pe agenții economici, ei pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea comercializării produselor, în condițiile prezentării următoarelor documente: cerere, recomandare de la intendentul din piață (pentru mese), certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, certificat constatator de la ORC, adresă furnizare informații extinse emisă de ORC, actul constitutiv/statutul ofertantului, certificatul de înregistrare fiscală, încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de ORC privind înfiinţarea societăţii, acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată de ORC (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), precum și copie după actul de identitate. Regia încheie cu agenții economici contracte de închiriere pe maximum un an, cu posibilitate de prelungire.

În prezent 125 de mese sunt ocupate de agenți economici, iar 110 mese sunt ocupate de producători agricoli particulari.

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri