ORDINE  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 30 septembrie 2019, ora 17.00

ORDINE DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 30 septembrie 2019, ora 17.00(949)


Anexă la Dispoziția nr. 1046/23.09.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia 

1. Proiectul de hotărâre nr. 23 privind nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

2. Proiectul de hotărâre nr. 24 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a municipiului Medgidia– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C

3. Proiectul de hotărâre nr. 25 privind desemnarea arhitectului șef, președinte al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia B

4. Proiectul de hotărâre nr. 26 privind stabilirea contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență începând cu 01.09.2019 Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A

5. Proiectul de hotărâre nr. 27 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziționarea produselor, Programului pentru școli al Romaniei și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Medgidia – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia D

6. Proiectul de hotărâre nr. 28 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare Imobil Teren – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia B

7. Proiectul de hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Delimitat de Canalul Dunăre Marea Neagra (Nord), strada Progresului, Incinta Port (Est), drum de aces nr. 1 CDMN, strada Progresului (Sud), cartier de locuințe pentru tineri – Legea 15/2003 (Vest) – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia B

8. Proiectul de hotarare nr. 30 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A

9. Proiectul de hotarare nr. 31 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vânătorilor nr. 25, bl. 31, et. 1, ap. 24, județul Constanța – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și Comisia D

10. Proiectul de hotarare nr. 32 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Vânătorilor nr. 25, bl. 31, et. 1, ap. 19, județul Constanța – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și Comisia D

11. Proiectul de hotarare nr. 33 privind aprobarea repartizării unei unități locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, strada Industriei nr. 11, bl. MS6, ap. 13, județul Constanța – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A și Comisia D

PRIMAR, VALENTIN VRABIE

 

Redactat secretar UAT Jr. Geafar Nesrin

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri