Anunț consultare publică

Anunț consultare publică(993)


Primăria Municipiului Constanța aduce la cunoștința publicului demararea procedurii de consultare a pieței pentru achiziționarea serviciului de expertiză tehnică extrajudiciară privind studierea din punct de vedere urbanistic a două imobile situate în municipiul Constanța, str. Tabla Buții.

Cod CPV 71319000-7 servicii de expertiză.

Descrierea serviciului:
- studierea din punct de vedere urbanistic în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate a două imobile situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, str. Tabla Buții, în suprafață de aproximativ 100 mp fiecare.

Primăria Municipiului Constanța va pune la dispoziția expertului documentațiile de urbanism aprobate.

Cerințe: expertul tehnic trebuie să facă dovada acreditării ca expert tehnic judiciar sau extrajudiciar în domeniul urbanismului sau amenajării teritoriului, potrivit prevederilor OG nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.

Durata contractului: 30 de zile de la data semnării de către părți a contractului de prestări servicii.

Aspecte supuse consultării: se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului având ca obiect expertiza tehnică extrajudiciară pentru imobilele descrise mai sus.

Data afișării anunțului: 21.08.2019.

Data limită de transmitere de oferte de preț: 30.08.2019, ora 15:00.

Modalitatea de desfășurare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate, cu respectarea celor precizate mai sus, la adresa de email urbanism@primaria-constanta.ro.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Ofertă de preț pentru elaborare expetiză tehnică extrajudiciară în domeniul urbanismului.
    

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri