Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
P R O I E C T

P R O I E C T(1413)


ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 27 iunie 2019, ora 1700

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI  privind :

1. Aprobarea rectificării listei de investitii a Municipiului Medgidia, pe anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Mandatarea Primarului Municipiului Medgidia sa semneze in forma autentica contractul de vanzare cumparare a terenului amplasat in intravilanul municipiului Medgidia, str.Independentei, nr.12, judetul Constanta, zona Preuzinala, in suprafata de 12.981 mp, avand nr.cadastral 102345
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Desemnarea domnului consilier local Scabatura Adrian Denis în Consiliul de Administraţie la unităţi de învăţământ preuniversitar de pe raza teritorială a Municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

4. Aprobarea repartizării unei unităţi locative situata în bloc ANL
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

5. Atestarea la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului teren in suprafata de 42 mp identificat conform anexei la procesul verbal de inventariere nr.5102/19.06.2019 şi acordarea unui mandat special Primarului Municipiului Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

6. Reglementarea situatiei juridice a imobilului teren in suprafata de 1698,91mp situat in Medgidia, str.Silozului, nr.103B, judet Constanta
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

7. Constituirea unui drept de superficie asupra terenului in suprafata de 7448 mp situat in municipiul Medgidia, str.Pesterii, nr.60, judetul Constanta identificat cadastral sub nr.109040
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

8. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

9. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Colegiului National Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, judetul Constanta” – faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

10. Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, pentru anul 2019     Initiator:Primar, Valentin Vrabie


II Diverse

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri