Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
15 proiecte de hotărâre – aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local

15 proiecte de hotărâre – aprobate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local(1592)


Miercuri, 29 mai, la Primăria Medgidia s-a desfășurat ședința ordinară a Consliului Local Municipal Medgidia, cu 16 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi. Proiectul de la punctul 11 pe ordinea de zi – ,,Stabilirea impozitelor și taxelor speciale pentru anul 2020”, aplicabile la nivelul municipiului Medgdia a fost retras de pe ordinea de zi de inițiator. Celelalte 15 proiecte înscrise pe ordinea de zi au întrunit cvorumul necesar pentru a fi admise.

Ca urmare a încetării de drept, înainte de termen, a mandatului domnei consilier Gheorghiu Georgiana Rozemari a fost aprobată, la punctul 2, ,,validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului National Liberal”, în persoana domnului Scabatura Adrian Denis.

La punctul următor s-a aprobat ,,numărul maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2019” și anume 125 de posturi.

Un proiect important pentru municipiul Medgidia, aprobat în ședința ordinară a lunii mai a fost cel referitor la ,,actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției,<Construire blocuri locuințe sociale – str. Dezrobirii, 6 imobile cu regim de înălțime P+2E și lucrări tehnico edilitare aferente>”. Proiectul a fost depus spre finanțare la sfârșitul lunii februarie, a parcurs etapele de evaluare a conformității admnistrative și a eligibilității – CAE și etapa de evaluare tehnică și financiară, aflându-se în etapa precontractuală.

De asemenea, s-a aprobat și proiectul - ,,Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ,,Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 și 2, Municipiul Medgidia, județul Constanța”.

A fost aprobat și proiectul referitor la ,,reactualizarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 2 a proiectului<Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic - sistem de iluminat public în Municipiul Medgidia>”. Proiectul are o valoare de 13.943.210,04 lei și are ca scop creșterea securității și siguranței cetățenilor pe timp de noapte, limitarea impactului asupra mediului și realizarea unui sistem de iluminat performant din punct de vedere al consumului energetic cu implicații directe asupra costurilor cu fatura de energie electrică.

Un alt proiect pe ordinea de zi a fost ,,aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a celor construite din fond locativ de stat, din municipiul Medgidia, județ Constanta în anul 2019”, lista ce cuprinde 30 de solicitanți, clasificați în ordinea punctajelor obținute.

Consilierii locali au aprobat și proiectele referitoare la reactualizarea devizelor generale, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivele de investiție ,,Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr.11, grădiniței Piticot și a grădiniței Lucian Grigorescu”, proiecte incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor.

În ședința de miercuri, consilierii locali au mai aprobat și următoarele proiecte de hotărâre: ,,Aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018” ,,Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren intravilan în suprafață de 294 mp, lot 41 proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.103590 (nr.cadastral vechi 12509)”
,,Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Medgidia”
,,Aprobarea proiectului “Construire ansamblu de locuinte sociale și modernizare strada Cocorilor în Municipiul Medgidia, județul Constanța” și asigurarea surselor de finanțare”-faza PT

  

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri