P R O I E C T

P R O I E C T(1638)


ORDINE DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia
din data de 29 mai 2019, ora 1700
 

 

I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI privind :

1. Modificarea si completarea HCL nr.1/25.06.2016
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
2. Validarea mandatului de consilier local al primului supleant înscris pe lista Partidului National Liberal
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
3. Aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
4. Actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Construire blocuri locuinte sociale Dezrobirii 6 imobile cu regim de inaltime P+2E si lucrari tehnico edilitare aferente”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
5. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investitiei “Modernizare strada Cocorilor, tronsoanele 1 si 2, Municipiul Medgidia, judetul Constanta”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
6. Reactualizarea documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru Etapa 2 a proiectului „Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic - sistem de iluminat public in Municipiul Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
7. Aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al municipiului Medgidia, precum şi al bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii, precum şi a situaţiilor financiare inclusiv anexele la acestea, pe anul 2018
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
8. Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a celor construite din fond locativ de stat, din municipiul Medgidia, judet Constanta in anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
9. Aprobarea iniţierii procedurii de vânzare, în condiţiile art.123 alin.(3) şi (4) din Legea nr.215/2001 a imobilului teren intravilan in suprafata de 294 mp, lot 41 proprietate privată a municipiului Medgidia, identificat cadastral sub nr.103590 (nr.cadastral vechi 12509)
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public comunitar local de evidenta al persoanelor Medgidia
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
11. Stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia
Initiator:Consilier local, Marian Butnaru
12. Aprobarea proiectului „Modernizarea sistemului de iluminat public pe raza UAT Medgidia” si asigurarea surselor de finantare
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
13. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei nr.11 din municipiul Medgidia, judetul Constanta”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
14. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradinitei Piticot din Municipiul Medgidia, judetul Constanta”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
15. Reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Gradiniței Lucian Grigorescu” din Municipiul Medgidia, judetul Constanța” ”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie
16. Aprobarea proiectului “Construire ansamblu de locuinte socialesi modernizare strada Cocorilor in Municipiul Medgidia, judetul Constanta” si asigurarea surselor de finantare”-faza PT
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

II .Diverse

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri