Municipiul Medgidia este cu un pas mai aproape de realizarea unei noi investiții importante - fabrica de amidon

Municipiul Medgidia este cu un pas mai aproape de realizarea unei noi investiții importante - fabrica de amidon(1655)


 

Planul Urbanistic Zonal pentru fabrica de amidon – prezentat în dezbaterea publică

Joi, 07 februarie, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu tema:

,,Inițiere PUZ – construire fabrică de amidon, instalații aferente, clădiri de birouri, administrative și împrejmuire imobil – teren identificat cu nr. cadastral și extras de carte funciară 106771, municipiul Medgidia”, inițiator – SC OMNIA Europe SA.

Dezbaterea a fost prezentată de reprezentanții firmei de proiectare, Specto Management Solutions - arhitect Dana Gosporovici și coordonatorul proiectului, Bariș Ubus. Prin planul urbanistic zonal se stabilesc condițiile pentru: utilizarea funcțională a terenului în relație cu planurile de urbanism aprobate în zonă, reglementarea funcțiunii terenului, modului de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor. Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de Est a municipiului Medgidia, la sud de Canalul Dunare Marea Neagră, într-o zonă industrială parțial funcțională, în proprietatea S.C. OMNIA EUROPE S.A., conform C.F. nr. 106771. Suprafaţa de 103.038,96 mp a teritoriului analizat în P.U.Z. este alcătuită din teren viran neconstruit, neexistând riscuri naturale în zona studiată şi nici în vecinătăţi. În zonă nu sunt surse majore de poluare a mediului.

După faza aprobării Planului Urbanistic Zonal va urma obținerea autorizației de construcție, aceasta urmând a se realiza în mod etapizat, producția crescând treptat până în anul 2025. Se va începe cu un număr de 170 de angajați, care va ajunge la 200.

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri