La Ședința ordinară a Consiliului  Local  Medgidia, doar 8 proiecte au trecut

La Ședința ordinară a Consiliului Local Medgidia, doar 8 proiecte au trecut(792)


Joi, 31 ianuarie, la Primăria Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal, pe a cărei ordine de zi au fost înscrise 11 proiecte de hotărâre, din care opt au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi admise.
         

Proiectele ,,Aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții ale Clubului Sportiv Medgidia” și ,,Propunerea de acordare a calificativului performanţelor profesionale individuale ale secretarului unității administrativ teritoriale Medgidia, judeţ Constanţa” nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi admise, iar proiectul ,,Stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Medgidia, județul Constanța, începând cu 01 ianuarie 2019” a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

La primul punct a fost aprobată utilizarea ,,excedentului bugetului local pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare și pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2019’’. Excedentul în sumă 1.025.335,10 lei va fi utilizat în vederea efectuării cheltuielilor obligatorii privind funcționarea instituțiilor din administrația publică locală, precum și pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în derulare.

La următorul punct a fost aprobat ,,planul de acţiuni şi lucrări de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”. De asemena, în ședința de ieri a fost aprobată Rectificarea denumirii Serviciului Comunitar de Evidenta a Persoanelor Medgidia în Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Proiectul ,,Completarea si modificarea H.C.L. nr.60/23.03.2017” a fost adoptat într-o altă formă decât cea inițiată, în urma dezbaterii acestuia în plen.

A fost aprobată și ,,trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unui bun proprietate publică a Municipiului Medgidia, în scopul scoaterii din funcţiune/casării”. Este vorba de clădirea anexă a Liceului ,,Kemal Ataturk”, cu o suprafață de 24 mp, neutilizată pentru desfășurarea procesului educațional și aflată în stare avansată de degradare.

Alte proiecte de hotărâre admise în ședința ordinară au vizat:

-Aprobarea încetarii aplicabilităţii H.C.L.nr.24/31.03.2016

-Aprobarea propunerii administratorului judiciar CC INSOL S.R.P.L. pentru numirea administratorului special al SC APOLLO ECOTERM SRL

-Împuternicirea și acordarea unui mandat special doamnei consilier local Gheorghiu Georgiana Rozemari în vederea reprezentarii Consiliului Local Municipal în fața instanțelor judecătorești competente în dosarele nr.6389/118/2018, 6786/118/2018, 6788/118/2018, 6789/118/2018, 7245/118/2018
 

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri