P R O I E C T

P R O I E C T(2061)


ORDINE DE ZI
a şedinţei Consiliului Local Municipal Medgidia convocata de indata
pentru 28 decembrie 2018, ora 1305


I . PROIECTE DE HOTǍRÂRI  privind :


1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, precum si a procedurii privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Medgidia, pentru anul 2019
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

2. Aprobarea Actului aditional nr.2 la Contractul subsecvent de servicii nr.279/04.10.2018 aferent acordului cadru de prestari servicii nr.195/03.10.2017
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

3. Aprobarea structurii organizatorice, organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv “Medgidia”
Initiator:Primar, Valentin Vrabie

 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri