REZOLUȚIA DE LA ALBA IULIA  -  ROMÂNIA ALTFEL, PRIN NOI ÎNȘINE

REZOLUȚIA DE LA ALBA IULIA - ROMÂNIA ALTFEL, PRIN NOI ÎNȘINE(2182)


                                                    TINERETUL NAȚIONAL LIBERAL


                                               11 NOIEMBRIE 2017, ALBA IULIA, ROMÂNIA
    

 

                                                                           I.

Tineretul Național Liberal salută apropierea centenarului Marii Uniri și recunoaște progresele pe care România le-a făcut în acest prim veac de existență și evoluție. Multe dintre salturile calitative înregistrate de națiunea noastră au avut ca punct de pornire ideile, măsurile, reformele și viziunea unor guvernări liberale, iar unitatea neamului nostru, ca primă condiție necesară dezvoltării, a fost rezultatul eforturilor și cooperării între elitele liberale ale vremii și poporul român.

Astăzi, noi, Tineretul Național Liberal, continuatori ai eforturilor fondatorilor României democratice și moderne, considerăm că este de datoria noastră să-i aducem alături și să-i sprijinim pe toți cei care doresc să influențeze pozitiv evoluția statului și a societății.

Adevărul istoric reprezintă baza motivației noastre de a dezvolta unitar și echilibrat România. Istoria nu mai poate fi schimbată: liberalii au înființat, în 1918, un stat român modern, iar regimul comunist l-a confiscat la puțin după un sfert de veac și i-a masacrat sistematic, timp de o aproape o jumătate de secol, cele mai importante componente: democrația, diversitatea și pluralismul politic. Fondatorii României moderne și susținătorii modelului liberal au fost urmăriți, hărțuiți și în final întemnițați de către regimul comunist, pierzându-și libertatea și viețile pentru simplul fapt că aveau un crez liberal pentru România.

Istoria noastră explică și justifică asadar importanța pe care o acordăm valorilor liberale și fermitatea cu care înțelegem să combatem orice derapaje de la acestea.


                                                                           II.

Cu toate că, după Revoluția din 1989, Partidul Național Liberal a fost reînființat, și că de atunci au trecut mai bine de 27 de ani, România nu s-a eliberat încă de moștenirea comunistă. Unii actori politici, anumite norme sau instituții și multe elemente care țin de organizarea administrativă nu au evoluat în direcția stabilită de poporul român în Decembrie 1989: democratizare, pluralism, diversitate și prosperitate.
Există astăzi partide care confundă legalitatea cu legitimitatea, considerând în mod eronat că cea din urmă le conferă dreptul de a o subordona pe cea dintâi.
Există astăzi norme și instituții care, fiind proiectate pentru a funcționa sub comanda partidului unic, produc blocaje structurale și împiedică dezvoltarea echilibrată a țării noastre. Spre exemplu, este posibilă alocarea preferențială a resurselor, ceea ce generează discrepanțe majore între regiuni, județe, orașe sau chiar între sectoarele Municipiului București.
Există astăzi o administrație stufoasă și lentă, rezistentă la schimbare, iar evoluția către descentralizare și autonomie locală este infimă, multe centre economice dezvoltate depinzând încă, în chestiuni care sunt strict de interes local, de voința politică de la centru.


                                                                           III.

Noi, Tineretul Național Liberal, avem datoria de a spune lucrurilor pe nume: modelul liberal a fost și este singurul în măsură să dezvolte România. Acest fapt este demonstrat de progresele înregistrate în Alba Iulia, Brașov, Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Timișoara si alte comunități care au ca numitor comun faptul că au fost și sunt gestionate de administrații liberale.
Astăzi există două mari opțiuni structurale pentru România.
Prima este de a menține starea de fapt, respectiv preferințe, privilegii și discrepanțe majore între indivizi, categorii sociale și comunități umane.
A doua opțiune pentru România este revenirea la matca ce i-a favorizat apariția ca stat modern: modelul liberal de dezvoltare, bazat pe reguli puține și clare, pe instituții suple, puternice și imparțiale, pe descentralizarea puterii și pe oferirea de libertate comunităților care vor și pot să se dezvolte independent de centru. Această abordare este promovată de către Tineretul Național Liberal.


                                                                           IV.

Tineretul Național Liberal își asumă ferm promisiunea că nu va lăsa pe nimeni în urmă.
În viziunea noastră, România următorilor 100 de ani reprezintă o democrație constituțională modernă în care stabilitatea politică și economică, economia de piață, proprietatea privată, pluralismul, separația puterilor, egalitatea în fața legii, dialogul și consultarea publică sunt garantate, iar libera inițiativă și mediul de afaceri reprezintă pilonii principali ai prosperității.


Noi, Tineretul Național Liberal, chemăm alături pe toți cei care vor să contribuie prin fapte, comportament sau atitudine, la îndeplinirea acestui obiectiv național. Chemăm alături de noi tinerii care înțeleg să-și manifeste revolta față de starea de fapt într-un mod constructiv și pozitiv, care cred că politica și morala pot coexista și care sunt dispuși să facă doar acele compromisuri care nu-i compromit. Noi, Tineretul Național Liberal, garantăm acelora care ni se vor alătura că, împreună, vom transforma intențiile în fapte, valorile liberale în norme și profesioniștii, în oameni de stat.

Împreună am realizat Marea Unire, și tot împreună, acum, la împlinirea a 100 de ani de România, ne angajăm ca, după puterea și priceperea noastră, să facem din dezvoltarea României obiectivul nostru primoridial. Prin noi înșine.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri