SCRISOARE  DESCHISĂ

SCRISOARE DESCHISĂ(1957)


                                                           


În atenția președintelui Consiliului Județean Constanța, dl. Horia Țuțuianu
În atenția membrilor Consiliului Județean Constanța,

 

Stimați aleși județeni,

Având în vedere respingerea în ședința Consiliului Județean Constanța de marți, 23 mai 2017, a Proiectului de Hotărâre a Consiliului Județean Constanța nr. 3 privind darea în folosință gratuită a unor terenuri proprietate publică a județului Constanța, în vederea construirii și punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014 - 2020”, Filiala Constanța a Partidului Național Liberal face următoarele precizări:

Consilierii județeni liberali au pus în discuție două planuri principale ale problemei dării în folosință gratuită a peste un milion de mp din terenurile județului Constanța către RAJA S.A.
În primul rând, am pus în discuție legalitatea demersului inițiat de către președintele CJC Horia Țuțuianu, dar, în același timp, am ridicat și problema avantajelor economice pe care Consiliul Județean Constanța le pierde în urma dării în folosință gratuită a terenurilor către S.C. RAJA S.A.
Pentru o informare corectă și completă asupra poziției exprimate de reprezentanții Partidului Național Liberal vă rugăm să luați în considerare și analiză argumentele de mai jos:


Despre legalitatea demersului

Este opinia noastră că darea în folosință gratuită a oricărui bun din proprietatea publică a județului Constanța către o instituție care nu este de utilitate publică și, mai mult decât atât, darea în folosință gratuită a oricărui bun din proprietatea publică a CJC către o entitate care prin definiție urmărește un scop lucrativ, nu respectă legislația în vigoare.


Argumente

1. Studiind articolul 1, alineatul 1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 257 din 18.10.2006 privind reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă Constanța prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, S.C. RAJA S.A. Constanța, veți observa că S.C. RAJA S.A. nu este o instituție de utilitate publică.
Cităm:
         Art. 1 (1) Se aprobă, înființarea societății comerciale pe acțiuni RAJA S.A. Constanța prin reorganizarea Regiei Autonome Județene de Apă Constanța.
După parcurgerea actului normativ de constituire, în integralitatea sa, nu am găsit nici măcar o referire la utilitatea publică a societății comerciale S.C. RAJA S.A. și aici nu ne referim la serviciile publice prestate de aceasta.

2. Noțiunea de drept de folosință cu titlu gratuit asupra bunurilor de proprietate publică este dreptul real principal corespunzător dreptului de proprietate publică în favoarea instituțiilor de utilitate publică, în condițiile stabilite de lege și actul de constituire.
             A se vedea articolul 874 de la Titlul VI Proprietate publică din Noul Cod Civil

          Din nou, actul de constituire al RAJA nu specifică nicăieri caracterul de utilitate publică al instituției comerciale. 

          Mai precis, conform HCJ nr. 257 din 18.10.2006 S.C. RAJA S.A. se înființează cf. OUG nr. 30/1997, privind     reorganizarea regiilor autonome, aprobat prin legea 207/1997, cu modificările și completările ulterioare. 

3. Mergând mai departe pe această argumentație ajungem la definirea utilității publice. Astfel, prin utilitate publică se înțelege „orice activitate care se desfășoară în domenii de interes public general sau al unor colectivități”. Procedura de declarare a unei astfel de persoane juridice ca fiind de utilitate publică este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, mai specific la art. 38-45.
          Conform actului normativ sus menționat, de utilitate publică pot fi asociațiile, fundațiile sau federațiile.

4. De asemenea, conform legii 215/2001, consiliile locale sau județene pot da în folosință gratuită bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.
          A se vedea legea 215/2001 privind administrația publică locală, art. 124.

5. În același timp, forma finală a art. 136 din Constituția României Republicată specifică textual faptul că: Bunurile proprietate publică[…] pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
          Precizăm că articolul 154 din Constituția României (ConflictulTemporar de Legi) stipulează la art. 1: (1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

6. În consecință, argumentul concludent este că articolul 124 din Legea 215, care stă la baza argumentației proiectului de HCJ privind darea în folosință gratuită a peste un milion de mp către S.C. RAJA S.A., trebuie socotit modificat implicit de prevederile Constituției României, revizuită în anul 2003.

          Prin urmare, bunurile din domeniul public pot fi date în folosință gratuită numai persoanelor juridice, fără scop lucrativ, de utilitate publică.


Concluzii 

Considerăm că ilegalitatea actului normativ propus de președintele CJC Horia Țuțuianu derivă în mod direct din faptul că:
          1. RAJA nu este o instituție de utilitate publică (cf. legii și actului de constituire).
          2. RAJA S.A. este o persoană juridică cu scop lucrativ (cf. actului de constituire).
          S.C. RAJA S.A. a realizat un profit de peste 20.000.000 de lei la finalul anului 2016 (cf. Bilanțului).

În condițiile explicate mai sus, Filiala Constanța a Partidului Național Liberal nu își va asuma niciodată votarea unui act care nu respectă legea. Mai mult decât atât, așa cum am declarat în repetate rânduri, suntem deschiși la dialog și la găsirea unor soluții echitabile dar legale, în această problemă. 

Vă supunem, stimați membri ai Consiliului Județean Constanța, față de cele mai sus menționate, să luați la cunoștință și să dispuneți un punct de vedere și o analiză proprie. Suntem totalmente deschiși la sugestii și interpretări care să ne arate, fără urmă de îndoială, că o eventuală Hotărâre în acest sens respectă legea.


Despre avantajele economice pe care CJC le poate obține

Reprezentanții PNL Constanța își mențin punctul de vedere exprimat în conferința de presă și concretizat prin votul de respingere al proiectului de HCJ, dat în ședința CJC de marți 23 mai a.c.

Considerăm că, în condițiile în care S.C. RAJA S.A. obține un profit de peste 20.000.000 de lei/an, în condițiile în care compania își permite menținerea unui fond de salarii și indemnizații de peste 90.000.000 de lei anual și în condițiile în care covârșitoarea majoritate a veniturilor se realizează de pe urma plătitorilor de facturi la apă din Constanța (cele mai scumpe din țară), Consiliul Județean Constanța trebuie să profite de ocazia de a realiza un plus de venituri la buget din activitatea S.C.RAJA S.A., prin concesionarea legală a terenurilor date în folosință pentru următorii ani. Precizăm încă o dată faptul că HCJ 346/2009, la art. 8 specifică foarte clar concesionarea unor bunuri către S.C. RAJA S.A. și nu darea în folosință gratuită (deci există precedent).


Am scris această scrisoare deschisă pentru a face și mai limpede punctul nostru de vedere. Nu ne opunem în niciun fel extinderii rețelei de apă și canal în județ, nu ne opunem accesării de fonduri europene prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare, dar nu putem fi de acord cu un proiect de Hotărâre a CJC pe care îl considerăm în egală măsură ilegal și dezavantajos pentru locuitorii județului Constanța. În esență, demersul de a plăti concesiune pentru cei peste un milion de mp din patrimoniul județului este o șansă în plus pentru S.C. RAJA S.A. de a contribui la bugetul Consiliului Județean Constanța în acest an. Această contribuție ar putea fi pusă în contul unor investiții reale în domenii precum sănătatea (clinici, spitale, secție de radioterapie), infrastructura (reabilitarea drumurilor județene sau comunale) sau educația (reabilitarea școlilor, grădinițelor sau creșelor din județ).

Priviți vă rog această scrisoare ca pe o invitație la dialog și ca pe o dovadă transparentă a expertizei Partidului Național Liberal în domeniu cât și a disponibilității noastre de a găsi, împreună, cele mai bune soluții pentru toți locuitorii județului Constanța. 

În speranța că mesajul nostru va fi recepționat și ascultat, vă asigurăm de buna-credință și respectul tuturor reprezentanților Partidului Național Liberal.
 

Președinte PNL Constanța,
Bogdan Huțucă

Secretar General PNL Constanța,
Robert Boroianu

Liderul consilierilor județeni PNL Constanța,
George Muhscină
 

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri