Pe 31 martie, Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară. Majoritatea proiectelor de hotărâre vizează evaluări și bugete ale instituțiilor pentru care este ordonator de credit

Pe 31 martie, Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară. Majoritatea proiectelor de hotărâre vizează evaluări și bugete ale instituțiilor pentru care este ordonator de credit(1090)


CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
Nr. 7326, din 23.03.2017

                                                                      C O N V O C A T O R

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 31.03.2017, ora 13.00, în Sala “Remus Opreanu”, din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al Ordinii-de-zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Constanţa în calitatea de partener Strategic şi a Acordului de Parteneriat pentru Proiectul D-STIR-„Cadru pentru inovare şi cercetare responsabilă prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnică în regiunea Dunării”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Constanţa în calitate de Partener Strategic şi a Acordului de Parteneriat pentru proiectul VIOLET – „Conservarea clădirilor de Patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statelor de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pe anul 2017 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu handicap şi Formare Techirghiol în Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „ARTEMIA” Techirghiol, reorganizarea Centrului de Zi din cadrul Centrului Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap şi Formare Techirghiol în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică „ARTEMIA” Techirghiol şi aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale cu cazare şi de zi, respectiv a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „ARTEMIA” Techirghiol şi a Centrului de Zi.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în anul 2017, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte -Ţuţuianu Marius Horia

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017, finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei , a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Aparatului de Specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Dumitrescu Daniela Elena, director la Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator :Vicepreşedinte - Learciu Dumitru Daniel

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei Păuleanu Doina, director la Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte - Learciu Dumitru Daniel

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului domnului Bîlbă Adrian, director la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte - Learciu Dumitru Daniel

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie a Bugetului local şi Bugetelor instituţiilor publice de subordonare ale Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2016.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.295/2015, privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Constanţa şi ale instituţiilor din subordinea sau sub autoritatea acestuia, conform Ordonanţei nr.80/2001, republicată şi modificată.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr.400/2013.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistare, consiliere şi reprezentare juridică.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asistare, consiliere şi reprezentare juridică a Direcţiei Publice Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Constanţa şi împuternicirea conducerii D.P.J.E.P. Constanţa pentru semnarea acestui contract.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Constanţa să-şi exercite dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a A.D.I. „Apă - Canal”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi a Listei de investiţii aferente anului 2017, pentru Direcţia Publică Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli a Listei de investiţii, Organigramei si Statului de funcţii pe anul 2017, pentru Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa „Căluţul de mare” .
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

21. Proiect de hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman„ Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, Listei de investiţii, Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

33. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, carte necesită cofinanţare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia.

34. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A. pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte - :Ţuţuianu Marius Horia

35. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.
Iniţiator : Preşedinte - Ţuţuianu Marius Horia

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al Judeţului Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia

PREŞEDINTE C.J.C.,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri