CONSTANȚA: Tinerii trag un semnal de alarmă, cu privire la funcționarea viitorului  Centru de Tineret  (fostul cinematograf Republica)

CONSTANȚA: Tinerii trag un semnal de alarmă, cu privire la funcționarea viitorului Centru de Tineret (fostul cinematograf Republica)(2058)


FEDERAȚIA TINERILOR din CONSTANȚA (F.T.C.; președinte: Alexandru Bajdechi) a transmis, astăzi, un Comunicat-de-Presă,însoțit de una dintre numeroasele Adrese către Consiliul Județean Constanța (C.J.T.) și Centrul Cultural “Teodor I. Burada” (C.C.T.B.) - Constanța.

1. Comunicat de presă (18 ianuarie 2017):

   " CONSTANȚA: Tinerii trag un semnal de alarmă, cu privire la funcționarea viitorului "Centru de Tineret" !

Federația Tinerilor din Constanța (F.T.C.; adresa: Bulevardul Mamaia, nr. 186, municipiul Constanța; telefoane: 0728 928774 și 0730 987169) cere Consiliului Județean Constanța (C.J.T.) adoptarea DE URGENȚĂ a unor măsuri pentru ca viitorul "CENTRU-de-TINERET", de pe Bulevardul Ferdinand (sediul fostului Cinematograf "Republica") să poată intra în funcțiune și să-și realizeze scopul.

În prezent, clădirea în care urmează să fie PRIMUL (!) "Centru-de-Tineret" din municipiul Constanța (fostul Cinematograf "Republica", de pe Bulevardul Ferdinand) se află în administrarea Centrului Cultural “Teodor I. Burada” (C.C.T.B.) - Constanța, instituție publică de cultură de interes județean, care, NEfiind un așezământ cultural, NU poate administra, în mod LEGAL, un "centru-de-tineret", fiind, astfel, încălcate dispozițiile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 118/2006.
Conform Legislației în vigoare, un Consiliu Județean poate să administreze centrul fie DIRECT, prin aparatul de specialitate, fie prin crearea unei NOI instituții publice.
În acest sens, Federația Tinerilor din Constanța (F.T.C.) susține înființarea unei instituții publice, de interes județean, care să administreze acest centru, dar și alte spații cărora li se poate da o afectațiune în zona activităților de tineret.

Cu privire la activitatea acestui Centru, acesta trebuie să aibă o activitate de tineret (orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora) și nu poate fi un simplu... cinematograf !
În cazul în care Centrul ar fi un cinematograf mascat, s-ar încălca contractul de finanțare și dispozițiile dreptului Uniunii Europene cu privire la ajutorul de stat.

Federația Tinerilor din Constanța va monitoriza activitatea Consiliului Județean Constanța, cu privire la asigurarea cadrului instituțional de organizare și funcționare a viitorului centru de tineret, și va lua măsurile necesare, în cazul în care Legea NU va fi respectată.
18.01.2017.
Președinte​,
Alexandru Bajdechi "

 

2. Adresă către Consiliul Județean Constanța (C.J.T.) și Centrul Cultural “Teodor I. Burada” (C.C.T.B.) - Constanța:

" Către​: Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural “Teodor I. Burada”
Domnule președinte,
Doamnă director,
În ultimul an, Federația Tinerilor din Constanța (F.T.C.) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la funcționarea viitorului de centru de tineret. Federația a trimis Consiliului Județean Constanța (C.J.T.) adrese, și-a exprimat punctul de vedere, în ședința publică a Consiliului Județean și în întâlnirile pe care le-a avut cu conducerea C.J.T.
În urma acestor întâlniri, nu am ajuns la o concluzie, cu privire la modul în care va funcționa acest centru, din punct de vedere
instituțional.
Din punct de vedere cronologic, imobilul în care va funcționa centrul de tineret este în proprietatea județului Constanța și a fost în administrarea Direcției Județene de Distribuție și Exploatare a Filmelor. În prezent, în urma fuziunii-prin-absorbție, a Directiei Județene de Distribuție și Exploatare a Filmelor de către Centrul Cultural “Teodor I. Burada”, cea din urmă a preluat și dreptul real de administrare a imobilului.
Centrul Cultural “Teodor I. Burada” funcționează în baza O.U.G. nr. 118/2006 privind Înfiinţarea, Organizarea şi Desfăşurarea Activităţii Aşezămintelor Culturale și O.U.G. nr. 189/2008 privind Managementul Instituţiilor Publice de Cultură. Ambele sunt legi speciale și au un domeniu RESTRÂNS (LEGAL) de activitate: căminele culturale, casele de cultură, universităţile
populare, şcolile populare de arte şi meserii, centrele culturale, formaţiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiţionale, centrele zonale pentru educaţia adulţilor, centrele pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale (art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 118/2006). Totodată, art. 1 din O.U.G. menționează foarte clar domeniul restrâns. Cităm: " Prezenta Ordonanţă de Urgenţă reglementează regimul juridic al înfiinţării, organizării şi desfăşurării activităţii aşezămintelor culturale”. Prin urmare, prevederile sale nu pot fi aplicate și "Centrelor-pentru-Tineret", care se află sub incidența Legii nr. 350/2006 ("Legea Tinerilor") !
Așadar, C.C.T.B. - Constanța nu poate administra un centru de tineret, deoarece obiectivele sale, prevăzute și în propriul "Regulament de Organizare și Funcționare", precum și Legea după care funcționează, NU sunt compatibile cu "Legea Tinerilor". C.C.T.B. nici măcar NU dispune de personal specializat, în lucrul cu tinerii (lucrători de tineret, consilieri etc.). Mai mult, directorul C.C.T.B. nu are "Legea Tinerilor" în bibliografia pentru concursul de ocupare a funcției de manager !

Deci, în momentul în care nu ne aflăm în ipoteza "Legii Speciale", trebuie aplicată "Legea Generală" (adică,în acest caz: Legea Finanțelor Publice Locale și Legea Tinerilor). Din punct de vedere legal, Consiliul Județean Constanța are două opțiuni: fie preia administrarea în mod direct, ca proprietar, prin aparatul de specialitate, fie înființează o instituție publică de interes județean,
care va primi dreptul real de administrare, buget, organigramă etc. Federația Tinerilor din Constanța (F.T.C.) sugerează Consiliului Județean Constanța (C.J.T.) s[ adopte cea de-a doua variantă.
Cu privire la activitatea acestui centru, ea trebuie să se circumscrie activității de tineret, așa cum e definită în prezent în "Legea Tinerilor", cităm: "orice formă de acţiune organizată, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora".

Centrul-de-Tineret nu este și nu poate fi un simplu... cinematograf ! Dacă s-ar fi dorit ca reabilitarea Cinematografului "Republica" să fie în sensul continuării afectațiunii de cinematograf, acest lucru ar fi fost evidențiat în proiect (chiar în... denumirea proiectului !) și nu ar fi fost vorba despre transformarea cinematografului în "centru-de-tineret". De asemenea, funcționarea centrului ca cinematograf ar reprezenta încălcarea Legislației (Europene și Naționale), cu privire la "ajutorul de stat". Ajutorul de stat este permis doar pentru cinematografele "de artă", dar "Centrul-pentru-Tineret" NU este un cinematograf, cu atât mai puțin unul "de artă".
Mai mult, NU există, în municipiul Constanța, un deficit de ofertă, în ceea ce privește cinematografia.
Pentru a veni în sprijinul dvs, vă punem la dispoziția hotărârea Consiliului General al Municipiului București, prin care s-a înființat recent un "centru de tineret", ca instituție publică .

Cu privire la definiția "centrului de tineret", în prezent nu există o definiție legală, dar există o definiție legală propusă de Guvern la modificarea "Legii Tinerilor" (cităm: " Un "Centru de Tineret" este ostructură, cu sau fără personalitate juridică, de drept public sau privat, înființată în vederea organizării și desfășurării activităților de tineret și furnizării de servicii pentru tineri, ca activitate principală și neîntreruptă.

În concluzie, Vă rugăm să vă conformați prevederilor legale, astfel încât tinerii din municipiul i județul Constanța să aibă un Centru de Tineret REAL, FUNCȚIONAL și ADAPTAT NEVOILOR ACESTORA.
Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Președinte​,
Alexandru Bajdechi "

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri