Deviza ALDE : RESPECTUL FAȚĂ DE ROMÂNI!

Deviza ALDE : RESPECTUL FAȚĂ DE ROMÂNI!(1233)


Considerăm că revendicările poporului sunt legitime şi nu mai pot fi tratate cu uşurinţă.

Din păcate în ţară se manifestă prea multă furie şi indignare. Să nu ne consumăm energia pentru a cere ceea ce nu există: simţul răspunderii şi profesionalism, care nu s-a manifestat în rândul celor ce au condus ţara până în prezent.
Luarea deciziilor politice și a celor macroeconomice se va produce în forme și conținuturi strict organizate, incluzând procesul de largă consultare.

Avem nevoie ca statul să-și manifeste CONCRET respectul pentru proprii cetățeni prin respectarea drepturilor acestora, prin creșterea nivelului de trai, prin incluziune socială a categoriilor vulnerabile, printr-un sistem de sănătate performant.

Justiție și afaceri interne

Se va proceda la instaurarea completă a atmosferei de respectare a regulilor statutului de drept. Se va derula o amplă şi continuă acţiune de formare morală şi de reparaţie a calităţii morale ale oamenilor României.

Introducerea răpunderii judecătorilor și procurorilor pentru activitatea profesională.

Instaurarea serviciilor publice de calitate (la criterii şi standarde impuse) în reţeaua socială complet descentralizată. Introducerea obligativităţii facilitării accesului la Internet.

Introducerea transparenţei publice totale pentru bugetul public de stat și cele locale. Fiecare insituție, respectiv fiecare minister va avea obligaţia să formuleze, să facă publice, să explice şi să raporteze lunar cheltuielile şi veniturile, valoarea adăugată înregistrată, obiective şi stadiul îndeplinirii obiectivelor. În context, rapoartele şi răspunderile cu privire la derularea activităţilor susţinute financiar revin celor însărcinaţi cu operaţionalizarea lor;

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri