Portul CONSTANȚA a împlinit 120 de ani

Portul CONSTANȚA a împlinit 120 de ani(1065)


În urmă cu 120 de ani, pe 16 octombrie 1896, se punea piatra de temelie a portului modern Constanța. Evenimentul avea loc într-o atmosferă specifică de sărbătoare, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta, a membrilor Guvernului, prefecţilor judeţelor Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, a primarului Constanţei, Eugen Schina dar și cu participarea unor personalități ale ingineriei românești precum Anghel Saligny, Gheorghe Duca, Gheorghe Lahovary și alții.

Ministrul lucrărilor publice, C. I. Stoicescu citea documentul regal: „Noi, Carol I, prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al României. În anul mântuirii 1896, în a 16-a zi a lunii octombrie, am pus piatra de temelie pentru construirea portului Constanţa pe ţărmurile Mării Negre, Dumnezeu dăruindu-Ne în domnia Noastră asupra acestei ţări, numai ani de glorie, ca împreună cu viteaza mea oştire să-i pot da independenţă şi o poziţie statornică, dar şi ani de paşnică domnie, am lucrat cu râvnă şi stăruinţă pentru înflorirea şi prosperitatea României. Înmulţind căile de comunicaţie şi reţeaua căilor ferate, unind cele două ţărmuri ale Dunării prin podul de la Feteşti – Cernavodă, luat-am hotărârea ca aceste temeinice şi nepieritoare lucrări să fie desăvârşite prin întemeierea unui port la ţărmurile vechiului Pont – Euxin, unde din veacurile cele mai îndepărtate comerţul a găsit un loc de adăpost. Nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta să desăvârşim în linişte şi fericire lucrarea începută astăzi, care va duce peste mări numele României şi va înlesni în toate vremurile transportul bogățiilor acestei țări. Spre amintire am subscris acest document în îndoit exemplar, din care unul se va aşeza în piatra de temelie, iar celălalt se va păstra în Arhiva Statului.”

„Documentul inaugurării lucrărilor, citit mulţimii şi semnat de rege, este pus într-un tub de sticlă şi închis într-un bloc uriaş de piatră, care cântărea patru tone, la baza digului de larg. Blocul este ridicat de o macara puternică şi pus la loc într-un mod matematic. Operaţiunea foarte însemnată şi minunată reuşeşte pe deplin. Tunurile bastimentelor care staţionează în port bubuie, muzicile cântă şi şampania curge. Familia regală, în faţa dlor miniştri şi a invitaţilor, a cimentat cu mistria şi bătut cu ciocanul prima piatră a temeliei, care poartă inscripţia: 16 octombrie 1896.”

Volumul „Constanţa – memoria oraşului, 1878 – 1940”, autor Aurelia Lăpușan, coautor Ştefan Lăpuşan, publicistică, Constanţa, Editura Muntenia, 1997, a stat la baza documentării acestui material.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri