Ce vor vota consilierii locali în ședința din 31.08.2016

Ce vor vota consilierii locali în ședința din 31.08.2016(2238)


În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este convocat Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, 31 august 2016, ora 12 00 , în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; iniţiator: primar Decebal Făgădău

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.07.2016;

3. Depunerea jurământului de către domnul Căliminte Horia-Marius;

4. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local; iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Mihăilescu Cristian; iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare post-mortem al municipiului Constanța” domnului Virgil Coman; iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pentru anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.E.D.P.P. Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2016-2017 în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciului de specialitate a unui expert parte care să asigure apărarea intereselor municipalității în dosarul civil nr. 2711/99/2016 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în vederea efectuării expertizei contabile; iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 5, cap. VII din HCL nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind încasarea de către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local a taxelor gestionate de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local; iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr. 108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a modificărilor care decurg din calitatea de membru al asociației; iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001; iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului de bike-sharing din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia; iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 34/2016 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2016; iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea alin. 1 al art. 6 din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea ”Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente ” – Campusul Social Henri Coandă, Ștefăniță Vodă; iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a funcției publice de conducere de director executiv al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanei din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 81/2016 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, precum și modificarea HCL nr. 269/2015 privind organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase; iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a modului de exercitare a dreptului de administrare asupra imobilelor de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat; iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca, Cojoc Marioara, Câmpeanu Adriana, Nicolae Irinela, Florea Răzvan Ionuț

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Constanța; iniţiatori: consilieri locali Trandafir Raluca, Cojoc Marioara, Câmpeanu Adriana, Nicolae Irinela, Florea Răzvan Ionuț

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia locală de fond funciar; iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002; iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției extrajudiciare dintre Primarul municipiului Constanța, Consiliul local al municipiului Constanța, municipiul Constanța și S.C. COMPREST UTIL S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind asumarea HCL nr. 172/2016 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Palas din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Constanța, str. Soveja nr. 17 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Constanța, zona Badea Cârțan din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 288/2015 privind acordarea dreptului de uz și de servitute către S.C. Congaz S.A. asupra unui teren, domeniu privat al municipiului Constanța, situat în str. Zmeurei nr. 3, pentru amplasarea unui branșament și post de reglare; iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” Constanța. iniţiator: primar Decebal Făgădău

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri