Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța
Veteranii de război şi militarii care au participat la acţiuni militare în afara ţării, scutiţi de la plata unor impozite

Veteranii de război şi militarii care au participat la acţiuni militare în afara ţării, scutiţi de la plata unor impozite(1082)


Veteranii de război şi militarii care au participat la acţiuni militare în afara ţării sunt scutiţi de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate, informează Ministerul Finanţelor Publice (MFP). MFP precizează că veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cadrele militare care au participat la acţiuni militare în afara ţării sunt în continuare scutiţi de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate. În ceea ce priveşte veteranii de război, MFP menţionează că, în acest moment, beneficiază de scutiri de impozit pe veniturile realizate după cum urmează: indemnizaţiile şi sporurile invalizilor, veteranilor, precum şi alte sume acordate în baza Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; renta lunară acordată, potrivit legii, veteranilor de război; ajutorul anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice, a 4 metri cubi lemne de foc sau echivalent cărbuni, acordat veteranilor de război; contravaloarea asistenţei medicale şi a medicamentelor acordate în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare; contravaloarea călătoriilor gratuite pe calea ferată, pe mijloacele de transport în comun în mediul urban; contravaloarea biletelor de tratament gratuite, în limita posibilităţilor existente, în staţiuni balneoclimaterice; contravaloarea protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a fotoliilor rulante, a aparatelor auditive şi implanturilor cardiace; contravaloarea mijloacelor moto şi auto speciale şi altele asemenea. De asemenea, veteranii de război sunt exceptaţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate pentru drepturile băneşti primite în baza Legii nr. 44/1994. Pe lângă facilităţile fiscale şi indemnizaţiile lunare, veteranii şi invalizii de război beneficiază şi de alte drepturi precum: spor de 20 de lei lunar pentru primul an de participare la război (a fost majorat cu 100%, respectiv de la 10 lei la 20 lei prin OUG nr. 9/2015), indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depăşeşte un an calendaristic; rentă lunară pentru cei decoraţi cuprinsă între 1,3 — 1,75 solde de grad şi solde de funcţie ale unui sublocotenent; scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum şi a abonamentelor de radio şi televiziune; prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat; prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpărarea de locuinţe în condiţii avantajoase, reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, iar la serbările naţionale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor; împroprietăriri diferenţiate în funcţie de decoraţii, mai spune MFP.

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri