Guvernul admite că funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic și al creației literar-artistice

Guvernul admite că funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic și al creației literar-artistice(1279)


Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice și al creației literar-artistice, precizează Guvernul, pe pagina sa de Facebook. Aceste precizări vin după ce anumite categorii de funcționari din administrația publică s-au adresat Guvernului pentru a primi informații legate de incompatibilitatea statutului didactic cu cel al funcției publice din administrație și acordarea concediului de odihnă.

''Răspundem acestora că, potrivit art. 96 alin (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului", explică Guvernul pe Facebook. Totodată, Executivul face precizări legate de acordarea concediului de odihnă. "În conformitate cu prevederile art. 148 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator prin consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori prin consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor".

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri