Despre legea accesului la informaţie

Despre legea accesului la informaţie(1078)


Violeta Alexandru constată progrese în ce priveşte accesul la informaţii, dar probleme privind transparenţa decizională în administraţie. Au fost înregistrate progrese în ce priveşte aplicarea legii accesului la informaţii, dar transparenţa decizională ridică cele mai mari probleme în relaţia cetăţenilor cu administraţia locală, a apreciat ministrul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Violeta Alexandru. În acest sens, ea a remarcat că Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public "sunt recunoscute ca fiind unele dintre cele mai moderne din Europa", dar a subliniat că ministerul pe care îl conduce este preocupat ca acestea să fie funcţionale în administraţie. Ministrul a menţionat că Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic a trimis tuturor unităţilor administrativ teritoriale din ţară un material practic, care evidenţiază problemele de organizare din sistem şi pune la dispoziţia autorităţilor locale formulare şi sugestii concrete pentru fiecare etapă a procesului de consultare publică. Violeta Alexandru a declarat că acest material a fost realizat după ce s-a constatat existenţa unor situaţii destul de frecvente în administraţia publică, mai ales în ţară, în care nu exista cultura dialogului şi oferirii de informaţii grupurilor interesate, înainte ca decizia să fie luată. Violeta Alexandru a reamintit că în urmă cu două săptămâni echipa guvernamentală a aprobat o modificare a normelor de aplicare a Legii 544. Ministrul a menţionat că a fost prevăzută şi obligativitatea stabilirii unei biblioteci virtuale, un spaţiu pe pagina de internet în care administraţia este obligată să afişeze toate cererile de informaţii şi toate răspunsurile oferite. Totodată, în cazul în care informaţiile vor fi furnizate pe hârtie, costul unei pagini nu va fi mai mare de 0,6 lei, în contextul în care existau situaţii în care administraţia locală cerea 8-10 lei pentru o pagină printată.
jooble.org