Elevii și studenții pot primi bani pe perioada vacanței! Ce acte sunt necesare!

Elevii și studenții pot primi bani pe perioada vacanței! Ce acte sunt necesare!(1261)


Statul vrea să-i încurajeze pe elevii și studenți să facă un ban pe perioada vacanței școlare,fapt pentru care a decis ca cei care îi angajează să primească un stimulent financiar pentru fiecare tânăr care va munci în această perioadă. Astfel,angajatorii care, pe perioada vacanţelor școlare și universitare încadrează în muncă elevi şi studenţi beneficiază de un stimulent financiar lunar care este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare,adică 500 de lei, au decis cei de la Agenția Națională de ocupare a Forței de Muncă, ANOFM. Stimulentul se acordă la cererea angajatorului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză, pe perioada vacanţei.Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. „În vederea acordării stimulentului financiar lunar, angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie”, spun cei de la ANOFM.

Cine beneficiază de stimulentul financiar lunar?

Angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilite potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; sau pe baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Ce acte sunt necesare pentru a primi banii!

Angajatorii încheie cu Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor, o convenţie şi depun o cerere însoţită de următoarele documente: tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor; adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă; actul de identitate al elevului sau studentului, în copie; copia contractului de muncă încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale; declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că angajatorul nu a beneficiat de stimulent.Stimulentul financiar se acordă angajatorilor, lunar, proporţional cu timpul efectiv lucrat de către elevii şi studenţii în cauză, pe perioada vacanţei. 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri