Întâlnirile franco-române ale turismului

Întâlnirile franco-române ale turismului(1329)


     În ideea de a exploata pe deplin potenţialul turistic al României în următorii ani, Ambasada Franţei în România şi Institutul Francez din România au iniţiat, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, un proiect inovator, denumit 'Întâlnirile franco-române ale turismului', care constă într-un schimb de expertiză la nivel bilateral. Ţinând seama de complexitatea sectorului, care atinge mai multe domenii de competenţă şi se dovedeşte a fi transversal, cuprinzând laolaltă sectorul hotelier, alimentaţia publică, activităţile de recreere sau mediul cultural, sunt prevăzute mai multe dezbateri la înalt nivel, între experţi francezi şi personalităţi române din acest sector profesional. Prima etapă a proiectului, care se va axa pe tema turismului montan, se va desfăşura la Sibiu, la hotelul Ibis, vineri 13 mai 2016, începând cu ora 9.30. Dezbaterea, la care urmează să participe aproximativ şaizeci de participanţi, va fi inaugurată de către secretarul de stat în cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, domnul Claudiu Vrînceanu, de către consulul onorific al Franţei la Braşov, domnul Ion Ciolacu, precum şi de consiliera adjunctă de cooperare şi de acţiune culturală a Ambasadei Franţei în România, doamna Caroline Socie. Întâlnirile vor fi organizate sub forma unor conferinţe cu traducere simultană, în cadrul cărora se vor aborda tematici specifice în funcţie de contextele locale, astfel încât să faciliteze schimburile de informaţii şi bunele practici. Personalităţi franceze şi române din domeniul turistic, printre care Marius Andra, directorul direcţiei de Turism din Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, Frank Reul, directorul general al grupului hotelier Accor, Alin Chipaila, preşedintele Asociaţiei judeţene de turism Sibiu, Călin Ile, Preşedintele Federaţiei industriei hoteliere din România sau Olivier Caspary, directorul Asociaţiei Institutelor franceze universitare ale tehnologiei, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi ai autorităţilor locale vor efectua prezentări privind orientările şi strategiile din domeniul turismului, atât la nivel naţional cât şi regional, precum şi cu privire la proiecte inovatoare în Franţa şi în România. Sectorul turistic reprezintă un subiect de interes pentru România, având în vedere că potenţialul său ridicat de creştere poate contribui semnificativ la procesul de dezvoltare regională. Din acest motiv, este crucial ca atractivitatea acestui sector să fie pusă în lumină, iar schimbările efectuate să fie conforme cu standardele de calitate din ce în ce mai ridicate din acest domeniu, astfel încât cererea externă şi internă din ce în ce mai solicitantă să poată fi satisfăcută. Aceste obiective pot fi îndeplinite prin adaptarea formărilor existente, realizate prin intermediul schimburilor între actorii din mediul afacerilor/angajatorilor şi sectorul educaţional, prin dezvoltarea unor specializări în ceea ce priveşte meseriile noi sau cu un conţinut evolutiv, precum şi prin regândirea metodelor de predare a limbilor străine, efectuată prin definirea unor competenţe de specializare profesională. Astfel, instituirea unei colaborări strânse între instituţiile franceze şi cele române, atât la nivel naţional, regional, cât şi local, poate conduce la încheierea unor parteneriate strategice, bazate pe schimburi de expertiză. Într-o primă instanţă, au fost stabilite 8 întâlniri, iar dezbaterile se vor extinde la Iaşi, pe 23 mai, pe tema turismului familial, înainte ca Braşovul să găzduiască pe 8 iulie conferinţa pe subiectul turismului de patrimoniu şi a realităţii îmbunătăţite, iar la Constanţa să se evoce, pe 12 iulie, turismul balnear şi cel legat de croaziere. În septembrie, o dezbatere ce va implica actori din sectorul turistic în jurul campaniei 'Vorbeşti franceză, te angajăm' va fi organizată la Timişoara, urmând ca subiectul legat de turismul ecologic să fie evocat la Tulcea, la începutul lunii octombrie. După penultima etapă de la Cluj-Napoca, pe 15 octombrie, unde se vor evoca aportul turismului în dezvoltarea teritorială, acest ciclu de ateliere se va încheia cu o întâlnire de mare amploare ce va fi organizată la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional de Turism, pe 17-18 octombrie 2016. Pentru informaţii suplimentare despre acest eveniment, puteţi lua contact cu iniţiatorul şi coordonatorul proiectului, Doamna Maguelone Orliange-Ladsous, Ataşata de cooperare educativă din cadrul Ambasadei Franţei în România, la adresa: maguelone.orliange-ladsous@diplomatie.gouv.fr. Aceste proiect al 'Întâlnirilor franco-române ale turismului - Formarea şi învăţarea limbilor străine în meseriile din domeniul turismului : un sector în plină schimbare', susţinute de către AccorHotels Grup, sunt organizate sub auspiciile Secretariatului de Stat pentru turism şi cu susţinerea Ministerului Educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri