CURSURI PENTRU VIITORII NOTARI

CURSURI PENTRU VIITORII NOTARI(1544)


    Institutul Notarial Român organizează cursuri de pregătire pentru candidaţii la examenul de admitere în profesia de notar stagiar. Ultima zi de inscriere este 27 mai 2016. Cursurile se vor desfăşura în perioada 3 iunie - 23 iulie 2016, urmate de o recapitulare în data de 3 septembrie 2016, conform programului şi tematicii din anexă. Taxa de participare este de 3.000 lei şi se achită integral până la data de 27 mai 2016 în contul Institutului Notarial Român RO12RNCB0071115799310001, deschis la BCR - Sucursala Plevnei, Cod fiscal: 26781193. Actele necesare pentru înscriere sunt cererea de înscriere, copia Cărţii de Identitate şi copia ordinului de plată. Documentele mai sus-menţionate se transmit pe adresa de e-mail: secretariat@institutulnotarial.ro, în atenţia doamnei Rodica Libiu, sau la numărul de fax: 031.437.98.20.

PROGRAMUL, TEMATICA şi FORMATORII cursurilor de pregătire pentru candidaţii la examenul de admitere în profesia de notar stagiar:
Vineri 3 iunie 2016 (intre orele 15.00 - 19.00); formator Notar public Conf. univ. dr. Manuela Tabaras
-Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare (17)*
-Promisiunea unilaterala de vanzare (sau de cumparare). Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare (18)*
-Incapacitati speciale in materia contractului de vanzare (19)*
-Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca bunul vandut si pretul (20)*
Sâmbătă 4 iunie 2016 (09.00 - 13.00); formator Director juridic Doina Dunca
-Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la incheierea lor, dupa efectul lor, dupa importanta (gravitatea lor) si dupa continutul lor (1)*
-Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa modul (forma) de incheiere, dupa momentul producerii efectelor, dupa rolul vointei partilor, dupa legatura lor cu modalitatile, dupa modalitatea de incheiere, dupa modul lor de executare, dupa legatura cu cauza (scopul), dupa reglementarea si denumirea lor si dupa raportul dintre ele (2)*
-Conditiile actului juridic civil. Definitia si clasificarea conditiilor. Capacitatea de a incheia actul juridic civil (3)*
-Consimtamantul si cerintele valabilitatii sale (4)*
-Obiectul actului juridic civil (5)*
-Cauza (scopul) actului juridic civil (6)*
-Forma actului juridic civil: forma ceruta ad validitatem (7)*
Sâmbătă 4 iunie 2016 (13.30 - 17.30); formator Notar public Daniela Negrila
-Capacitatea succesorala (29)*
-Conditiile dreptului de mostenire legala sau testamentara. Vocatia la mostenire (35)*
-Nedemnitatea succesorala (notiune; caractere, cazuri) (36)*
-Reprezentarea succesorala (notiune, utilitate, domeniu de aplicare, conditii si modul de operare) (37)*
-Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor in concurs cu oricare din clasele de mostenitori legali sau in lipsa rudelor din cele patru clase (38)*
-Dreptul la mostenire special al sotului supravietuitor asupra mobilierului si obiectelor apartinand gospodariei casnice (39)*
-Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor(40)*
Vineri 24 iunie 2016 (15.00 - 19.00); formator Alexandra Danila
-Termenul - Modalitate a actului juridic civil (8)*
-Sarcina - Modalitate a actului juridic civil (9)*
-Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil (10)*
-Exceptia de neexecutare a contractului (15)*
Sâmbătă 25 iunie 2016 (09.00 - 13.00); formatori Director juridic Doina Dunca si Notar public Daniela Negrila
-Dreptul de optiune succesorala (notiune; variante de optiuni; subiectele dreptului de optiune) (30)*
-Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala (31)*
-Stingerea dreptului de optiune succesorala (32)*
-Acceptarea mostenirii (33)*
-Renuntarea la mostenire (34)*
-Partajul succesoral (notiune; persoanele care pot cere partajul; obiectul partajului) (48)*
-Partajul prin buna invoiala (conditii; modalitati, efectele partajului; obligatia de garantie intre copartati) (49)*
Sâmbătă 25 iunie 2016 (13.30 - 17.30); formator Notar public Maria Cazan
-Capacitatea de folosinta a persoanei fizice. Notiune si caractere juridice (11)*
-Capacitatea civila de exercitiu deplina a persoanei fizice (14)*
Vineri 8 iulie 2016 (15.00 - 19.00); formator Notar public Maria Cazan
-Publicitatea si efectele ipotecii (16)*
Sâmbătă 9 iulie 2016 (09.00 - 13.00); formator Director juridic Doina Dunca
-Notiunea, caracterele juridice si cuprinsul testamentului (41)*
-Conditii generale de forma pentru validitatea testamentului (42)*
-Testamentul autentic (43)*
-Legatul (notiune; clasificare; desemnarea legatarului) (44)*
-Caducitatea legatelor (45)*
Sâmbătă 9 iulie 2016 (13.30 - 17.30); formator Notar public Daniela Negrila
-Notiunea de rezerva succesorala si caracterele ei (46)*
-Reductiunea liberalitatilor excesive (notiune; persoanele care pot invoca; ordinea) (47)*
-Procedura succesorala notariala (12 proba orala)*
Vineri 22 iulie 2016 (15.00 - 19.00); formator Notar public Conf. univ. dr. Manuela Tabaras
-Conditiile de forma ale contractului de donatie (21)*
-Incapacitati de a dispune si de a primi prin intermediul contractului de donatie (22)*
-Principiul irevocabilitatii donatiilor (23)*
-Darurile manuale (24)*
-Efectele contractului de donatie imtre parti (25)*
-Revocarea donatiei pentru ingratitudine (26)*
Sâmbătă 23 iulie 2016 (09.00 - 13.00); formator Notar public Conf. univ. dr. Manuela Tabaras
-Mandatul cu reprezentare (notiune; caractere juridice; forma; dovada; obiect; intindere) (27)*
-Notiunea, caracterele si conditiile speciale de validitate ale contractului de renta viagera (28)*
-Procedurile notariale (cu exceptia autentificarii si procedurii succesorale) (13 proba orala)*
Sâmbătă 23 iulie 2016 (13.30 - 17.30); formator Alexandra Danila
-Capacitatea de exercitiu restransa a persoanei fizice (12)*
-Incapacitatile de exercitiu si sanctiunea lor (13)*
Sâmbătă 3 septembrie 2016 (09.00 - 14.00)
-Recapitulare
TOTAL: 54 ore

*În paranteză sunt specificate numerele subiectelor din tematica de concurs
jooble.org