Consumatorii protejaţi

Consumatorii protejaţi(1754)


Consumatorii casnici, autoritățile publice, spitalele, instituțiile de asistență socială și termocentralele care livrează căldură acestor categorii vor fi considerați consumatori protejați de gaze și vor fi alimentați cu prioritate în cazul unei situații de urgență, se arată într-un proiect de modificare a Legii energiei electrice și gazelor naturale 123/2012, elaborat de Ministerul Energiei. Astfel, în categoria "consumatori protejați" intră cei casnici racordați la o rețea de distribuție, autoritățile publice și orice alte entități publice sau private care își desfășoară activitatea în domeniul sănătății și asistenței sociale, cu condiția ca aceștia să fie racordați la rețeaua de distribuție și transport și să nu reprezinte mai mult de 20% din consumul total de gaze, precum și instalațiile de termoficare care furnizează energie termică celor din categoriile menționate, cu condiția să nu poată funcționa cu alți combustibili și să fie conectate la o rețea de distribuție sau transport de gaze naturale. Acești consumatori protejați vor avea prioritate în alimentarea cu gaze în cazul declanșării situației de urgență.

Totodată, modificările aduse legii-cadru a energiei și gazelor vizează interzicerea subconcesiunii distribuției de gaze, precum și limitarea duratei concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale la 49 de ani, cu posibilitatatea prelungirii cu cel mult jumătate din durata sa inițială. Această prevedere reglementează un drept de preluare, pentru concedent, care însă nu împiedică înstrăinarea bunurilor de către concesionar, pe perioada concesiunii sau chiar după acest moment, până la momentul exercitării, de către concedent, a dreptului de preluare. Această lipsă de reglementare a unui regim de pază și protecție pentru bunurile în cauză a permis și permite, în continuare, concesionarilor ca, după ce și-au asumat, la momentul concesiunii, obligația de a realiza anumite investiții necesare pentru prestarea serviciului concesionat și după ce au realizat aceste investiții, să înstrăineze bunurile rezultate în urmă investițiilor, pentru a nu mai execută obligația de transfer a bunurilor în cauză către un nou concesionar sau concedent, după caz. Prin proiectul de act normativ se propune și modificarea amenzii contravenționale pentru fapta de neconstituire a stocului minim de gaze naturale, pe care titularii licențelor de furnizare/transport au obligația să îl dețină în depozitele de înmagazinare subterană, de la amenda contravențională de 500.000 lei, cea cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală. 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri