Legislaţia română privind profesia de arhitect a fost armonizată în Senat cu directivele europene

Legislaţia română privind profesia de arhitect a fost armonizată în Senat cu directivele europene(1510)


        Senatorii au adoptat un proiect prin care se armonizează cadrul legislativ naţional privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect cu legislaţia obligatorie a Uniunii Europene. Astfel, proiectul de lege asigură, între altele, armonizarea şi transpunerea unor prevederi din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect cu Directiva 2005/36/CE modificată prin Directiva 2013/55/UE, care stabileşte normele conform cărora un stat membru care condiţionează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, pe teritoriul său, de posesia anumitor calificări profesionale recunoaşte, pentru accesul la această profesie şi exercitarea ei, calificările profesionale obţinute în unul sau mai multe dintre celelalte state membre şi care permit titularului respectivelor calificări să exercite aceeaşi profesie în respectivul sau respectivele state membre. Comisia de învăţământ a propus un amendament, aprobat de plenul Senatului, conform căruia stagiul arhitectului de interior şi dreptul de semnătură se evidenţiază în organizarea Ordinului Arhitecţilor. Dacă va deveni lege, actul normativ se aplică arhitecţilor cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care exercită profesia de arhitect în România independent, dar şi în calitate de salariat. Titlurile oficiale de calificare în profesia de arhitect se supun procedurii de recunoaştere stabilite prin HG nr. 932/2010. Conform AGERPRES, recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine, precum şi exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, eliberate de autorităţile române competente.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri