Scandal la Ovidiu la încetarea mandatelor a cinci consilieri

Scandal la Ovidiu la încetarea mandatelor a cinci consilieri(1212)


Primăria Ovidiu a transmis o scrisoare deschisă referitoare la ordinele, emise de Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa, privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilieri locali ai Oraşului Ovidiu: Dan Radu-Florin, Tacciu Mirela, Dobrinas Ionuţ-Alexandru, Vasile Marian şi Darie Nelu. "În dată de 22.02.2016 am aflat de Ordinele emise de Prefectura Constanţa, şi este corect folosit termenul ,,am aflat'' deoarece nouă nu ne-a fost cumunicat acest Ordin (nici din partea PSD Constanţa, nici PSD Ovidiu, nici prin poştă şi sub nici o altă formă de comunicare) prin care ne pierdusem mandatul de consilieri locali ai Consiliului Local Ovidiu, de pe lista PSD Ovidiu. În consecinţă, luând act de această decizie, vrem să facem câteva precizări pentru a atrage atenţia asupra modului abuziv şi ilegal prin care PSD şi Prefectura Constanţa pun în pericol bună desfăşurare a Primăriei Ovidiu şi a Consiliului Local Ovidiu dar şi modalitatea prin care consilierii locali pot fi îndepărtaţi în funcţie de interesele de moment ale partidului.
Dorim să menţionăm faptul că nu vom înainta nici o plângere de revocare a acestor Ordine cu toate că am avea câştig de cauza ( şi va vom arată în continuare punctual acest abuz) deoarece locuitorii din Ovidiu, Consiliul Local şi Primăria Ovidiu vor avea de suferit. Comunitatea are nevoie de un Consiliu Local funcţionabil pentru a putea demara proiecte. Astfel acest Ordin intră în vigoare şi se aplică ILEGAL !
Nu ne dorim un ,,război'' politic, cu toate că este an electoral, şi PSD aşa înţelege această lupta, să denigreze şi să facă abuzuri, şi ne dorim să fim alături şi să susţinem în continuare proiectele demerate în acest mandat, iar în această situaţie vom caută cele mai bune alternative politice. Dacă PSD Ovidiu înţelege că nu mai are nevoie de consilieri locali, că cetăţenii nu mai au nevoie să fie reprezentaţi în Consiliul Local şi că înţelege acest an electoral că fiind ,,anul poliţelor de plătit'' şi favorizarea noilor candidaţi pe listele de consilieri ( deoarece deja au înaintat o lista de supleanţi de pe lista PSD, dar şi această ilegală deoarece unul din membrii propuşi pentru validare nu mai este membru PSD încă din 2012 şi nici nu s-a respectat ordinea prevăzută de lege pentru validarea supleanţilor) noi înţelegem acest demers abuziv şi ilegal şi va expunem motivele ce stau la baza afirmaţiilor noastre. Instituţia Prefectului - jud. Constanţa era obligată să verifice îndeplinirea, de către PSD, atât a condiţiilor legale, cât şi a celor statutare prevăzute pentru emiterea hotărârilor privind pierderea calităţii de membru de partid. Raportându-ne la prevederile art.9, alin.2, lit.h^1 din Legea nr.393/2004, trebuie să va punem în vedere că pierderea calităţii de membru PSD, conform art.27 alin.1 din Statutul PSD se face în cazuri limitativ prevăzute şi anume: ,, demisie, radiere, excludere sau înscriere în alt partid''. Până la dată emiterii Ordinelor precizăm că nu ne-am dat demisia din PSD (chiar am declarat public că dorim să ne ducem mandatul dat de cetăţeni la final), nu ne aflăm în nici în nici unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de art.23 din Statulul PSD pentru a fi radiati şi nici nu ne-am înscris în alt partid. Singură modalitate prin care ne puteam pierde calitatea de membru rămânea excluderea, dar şi această este foarte bine definită în Statutul PSD prin art.31 lit. d) şi anume: ,, sancţiune aplicată membrului de partid prin Hotărârea organizaţiei locale din care acesta face parte. Membrul de partid care deţine o funcţie în cadrul organelor de conducere ale ale partidului de la nivelul organizaţiei PSD de pe rază administrativ teritorială a secţiei de votare, poate fi exclus la propunerea organului de conducere din care face parte. Astfel precizăm că noi nu mai avem nici o funcţie în Biroul organizaţiei locale a PSD Ovidiu, în care am avut calitatea de membru, pentru un mandat fix de 2 ani, conform prevederilor art.59 alin.2 din Statutul PSD, iar după ce acest mandat a încetat nu am mai fost aleşi în nici o funcţie în cadrul acesteia. Astfel este evident că o hotărâre de excludere trebuia luată, cu votul majorităţii membrilor organelor componente, de către Biroul organizaţiei locale PSD Ovidiu, şi nu de Biroul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, care nu este competenţă să emită o astfel de hotărâre. Nici Organizaţia PSD Constanţa, nici Instituţia Prefectului nu ne-au dat dreptul la apărare, întrucât nu ne-au fost aduse la cunoştinţă motivele încetării mandatului şi nici nu am fost audiaţi în faţă organelor din comisia de disciplină a PSD. Acesta este punctul nostru de vedere prin care dorim să atragem atenţia tuturor instituţiilor, organismelor abilitate şi mass-media cu privire la faptul că aceste demersuri în an electoral nu vor fi singulare şi că PSD Ovidiu încearcă cu orice mijloace abuzive, de intimidare şi ilegale de înlăturare a noastră şi de a bloca activitatea Consiliului Local şi a Primăriei Ovidiu. Cu toate că au preconizat că vom atacă în instanţa acest abuz şi că vom genera un haos prin ,,lupta politică'' inducând o tema falsă de discuţie cetăţenilor, nu le vom da această ocazie şi vom acceptă acest demers ILEGAL şi ABUZIV doar pentru bună desfăşurare a consiliului local şi a primăriei Ovidiu. Sunt foarte multe proiecte în derulare şi nu dorim să le punem în pericol. Dar, totodată, suntem interesaţi de un eventual răspuns din partea PSD Constanţa, PSD Ovidiu şi Instituţia Prefectului jud. Constanţa."

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri