Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Procedura de acordare a tichetelor de grădiniță – în dezbatere publică(899)


Astăzi, 24 februarie, la Primăria Medgidia a avut loc dezbaterea publică cu tema „Procedura privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru grădiniţă, precum și soluționarea situațiilor identificate, în conformitate cu Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate”. Procedura are ca scop stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Vor beneficia de tichete copiii din familiile defavorizate, cetăţeni români, care au domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Medgidia, copiii cetățeni români, fără domiciliu sau reședinţă și/sau fără locuinţă, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciului public de asistenţă socială, copiii care sunt cetaţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii o formă de protecţie, cei apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședinţa în România, în condiţiile legii, și copiii care sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România. Stimulentele educaţionale se acordă sub forma tichetelor sociale numai pentru copiii care frecventează în mod regulat unităţile de învăţământ preşcolar, din familile al căror venit lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Pentru a beneficia de tichete în anul școlar 2015-2016 persoanele care se încadrează în criteriile de mai sus pot depune cererile însoţite de documentele justificative, până la data de 30 aprilie 2016, la Primăria Medgidia.

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri