UTILE. Cum se va calcula tariful de livrare a apei pentru irigaţii

UTILE. Cum se va calcula tariful de livrare a apei pentru irigaţii(912)


Ministerul Agriculturii a publicat de curând pe propriul site un proiect de act normativ care modifică şi completează prevederile normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005, în sensul punerii în acord cu prevederile legislaţiei care modifică Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau la priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de exploatare, întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din abonamentul pentru irigaţii şi/sau fonduri ale Agenţiei. Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor. Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pentru irigatii se calculează pe unitatea de volum de apă livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi se aprobă prin ordin al ministrului, cum se notează în actul normativ.  

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri