O asociație solicită EUTANASIEREA câinilor fără stăpân, așa cum spune legea

O asociație solicită EUTANASIEREA câinilor fără stăpân, așa cum spune legea(2199)


ASOCIATIA INIŢIATIVA PENTRU RESPONSABILITATE CIVICĂ solicită primarului şi tuturor factorilor responsabili să anuleze, în regim de urgenţă, adresa 8952 / 21.01.2016 trimisă din partea Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie-Deratizare din cadrul Primăriei Constanţa, prin care se solicită sistarea operaţiunilor de capturare a câinilor de pe domeniul public, sistarea eutanasierii câinilor a căror termen a depăşit 14 zile şi se înțtiințează că toţi câinii aflaţi în adăpost în acel moment vor fi adoptaţi la distanţă.

Iată scrisoarea deschisă trimisă de IREC, în care este inclusă și motivația legală a demersului:

Asociatia IREC va reaminteste ca Primaria Municipiului Constanta, mai cu seama cu cat este institutia publica de administrare locala de cea mai inalta instanta, are obligatia sa respecte si sa aplice intocmai legile in vigoare, fara a emite decizii prin care ‘’suspenda temporar’’ aplicarea legii. In acest sens, Asociatia IREC s-a autosesizat si se vede obligata sa va comunice cadrul legal pe care Primaria Municipiului Constanta l-a incalcat:

• dispozitiile HG 1059 / 2013, Hotarare de Guvern pentru care a fost respinsa definitiv cererea de suspendare prin decizia ICCJ nr. 3799 / 26.11.2015, prin care adoptia la distanta este permisa doar in anumite conditii:

Articolul 27

(2) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, numarul celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adaposturi.

 

• dispozitiile Legii 51 / 2006, prin care se reglementeaza serviciile comunitare de utilitati publice:

Articolul 1

(2) In intelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitati publice, denumite în continuare servicii de utilitati publice, sunt definite ca totalitatea activitatilor reglementate prin prezenta lege si prin legi speciale, care asigura satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate si interes public general cu caracter social ale colectivitatilor locale, cu privire la:
g) administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea;

(4) Serviciile de utilitati publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general si au urmatoarele particularitati:
d) au caracter permanent si regim de functionare continuu;

• dispozitiile HG 955 / 2004, prin care se reglementeaza serviciile publice de administrare a domeniului public si privat, dintre care si activitatea de ecarisaj:

Anexa 1, Articolul 17

(3) Serviciul public de ecarisaj va realiza urmatoarele:
a) strangerea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice sau juridice;

In baza articolelor de lege citate mai sus reiese ca activitatea de ecarisaj nu poate fi sistata, chiar numai si temporar, fiind considerata un serviciu public cu caracter permanent si functionare continua, iar cainii adoptati la distanta nu pot depasi mai mult de o treime din capacitatea adapostului pana la ridicarea tuturor cainilor fara stapan de pe domeniul public.

Pentru motivele de ordin legal expuse mai sus, Asociatia IREC va solicita sa anulati in regim de urgenta adresa 8952 / 21.01.2016 trimisa din partea Directiei Servicii Publice - Serviciul Dotari Urbane, Ecarisaj, Dezinsectie-Deratizare din cadrul Primariei Constanta. Mentionam ca in cazul in care Primaria Municipiului Constanta nu va dispune anularea de urgenta a adresei mai sus-amintite, prin care se incalca in mod flagrant legea, Asociatia IREC va initia o actiune in contencios-administrativ impotriva autoritatii locale.


totodata,


Asociatia IREC a luat cunostinta, prin intermediul presei locale si a voluntarilor nostri, ca anumite organizatii care pretind ca reprezinta “drepturile animalelor” solicita insistent Primariei sa adopte masuri ca:

o adoptia la distanta a tuturor cainilor care au depasit termenul din OUG 155 / 2001
o permiterea tarcurilor / custilor de caini pe domeniul public
o returnarea cainilor in teritoriu. In legatura cu returnarea cainilor si tarcurile pe domeniul public

Pentru a preveni alte situatii similare de incalcare a legii pe raza Municipiului Constanta in ceea ce priveste gestionarea cainilor fara stapan, Asociatia IREC va informeaza ca aceste masuri sunt ilegale conform legislatiei in vigoare:

 

• OUG 155 / 2001, privind gestionarea cainilor fara stapan, prevede eutanasierea cainilor neverendicati sau neadoptati si conditiile care trebuie indeplinite pentru a adopta caini din adapost:
Articolul 1^1
In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresia «caine fara stapan» are urmatoarea semnificatie: orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, în locuri publice sau in spaţiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Articolul 7
(1) In termenul prevăzut la art. 4 alin. (1), cainii capturati si inregistrati in evidentele adaposturilor pot fi revendicati sau adoptati după cum urmeaza:
a) in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in evidentele adaposturilor, cainii pot fi revendicati de catre proprietari;
b) dupa expirarea termenului prevazut la lit. a) si pana la expirarea termenului de 14 zile lucratoare, câinii pot fi revendicati sau adoptati de catre persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, in conditiile legii;
(2) Cainii nerevendicati sau neadoptati vor fi eutanasiati, in baza unei decizii emise de catre o persoană imputernicita in acest sens de catre primar, in termenul stabilit prin aceasta decizie. Termenul va fi stabilit avandu-se in vedere capacitatile de cazare si disponibilitatile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.
Articolul 8
(3) Adoptia cainilor din adaposturi se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului din care sa rezulte conditiile corespunzatoare de crestere si adapostire a cainilor;
Articolul 4
(1) Cainii fara stapan vor fi cazati in adaposturile serviciilor pentru gestionarea cainilor fara stapan, pentru o perioada de 14 zile lucrătoare. Populatia trebuie informata despre existenta adapostului, programul de vizitare, posibilitatea de adoptie sau revendicare, prin afisare la sediul adapostului si al serviciului specializat.
Anexa 4 / Anexa 5
1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui;
4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan;
6. cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: .....................................................; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a făcut adoptia.
• HG 1059 / 2013, privind normele metodologice ale OUG 155 / 2001, impune ridicarea cainilor fara stapan de pe domeniul public:
Articolul 10
Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa captureze cainii in urmatoarea ordine:
a) cainii care circula liber, fara insotitor, din preajma scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice;
b) cainii care circula liber, fara insotitor, in alte locuri publice decat cele prevazute la lit. a);
c) cainii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale localitatilor.
• Legea 205 / 2004, privind protectia animalelor, impune constructia unui adapost pentru animalele de companie:
Articolul 5
(1) Detinatorii de animale au obligatia de a asigura acestora, in functie de nevoile etologice, specie, rasa, sex, varsta si categorie de productie, urmatoarele:
a) un adapost corespunzator;
b) hrana si apa suficiente;
c) posibilitatea de miscare suficienta;
d) ingrijire si atentie;
e) asistenta medicala.
Articolul 7
Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical.
• OUG 55 / 2002, privind cainii periculosi sau agresivi, obliga autoritatea locala sa ridice cainii fara stapan din locurile publice:
Articolul 7
(1) Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai cainilor fara stapan si ai cainilor care circula liberi, fara insotitor, in locuri publice, care nu au fost revendicati ori adoptati in conditiile prevederilor legale si au obligatia de a captura si escorta acesti caini, prin intermediul personalului calificat.
(2) Dispozitiile din Codul civil privind raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale se aplica in mod corespunzator.
• Legea 60 / 2004, privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, impune detinatorilor de animale sa nu lase animalele sa devina libere:
Articolul 3
Principii de baza pentru bunastarea animalelor
(1) Nimeni nu trebuie sa cauzeze inutil durere, suferinte fizice sau psihice unui animal de companie.
(2) Nimeni nu trebuie sa abandoneze un animal de companie.
Articolul 4
Detinerea
(1) Orice persoana care detine un animal de companie sau care are grija de un animal de companie trebuie sa fie responsabil de sanatatea si bunastarea acestuia.
(2) Orice persoana care detine un animal de companie sau care se ocupa de acesta trebuie sa-i asigure toate conditiile, ingrijirile si atentia, tinand cont de nevoile etologice, in functie de specie si rasa, si in special trebuie:
a) sa ii asigure, in cantitate suficienta, hrana si apa;
b) sa ii asigure posibilitatea de miscare;
c) sa ia masurile necesare pentru a nu lasa animalele sa devina libere.
(3) Un animal nu poate fi detinut ca animal de companie daca:
a) conditiile enumerate in alin. (2) nu sunt indeplinite; sau
b) conditiile sunt indeplinite, dar animalul nu se poate adapta in captivitate.


• Decizia CCR nr. 1 / 11.01.2012 in care, la pagina 9, CCR subliniaza interzicerea cotetelor si altor constructii destinate cainilor pe spatiul adiacent constructiei:
Cresterea si adapostirea cainilor pe terenul adiacent constructiei afecteaza dreptul la viata de familie si privata a tertelor persoane-drept constitutional garantat un drept legal nu poate aduce atingere unui drept constitutional garantat.
• Legea 61 / 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice:
Articolul 2
15) lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.
• Ordinul 1 / 2014 al ANSVSA, privind detinerea de animale de companie, impune obligatia de a anunta autoritatile in cazul gasirii unui caine pierdut:
Articolul 7 - Obligatiile proprietarilor
(5) In cazul deplasarii cainilor in spatiile publice pe teritoriul Romaniei, proprietarii acestora au obligatia de a detine asupra lor carnetul de sanatate al animalelor, care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare, precum si identificarea si inregistrea in RECS.
(11) La gasirea unui caine pierdut, persoanele care l-au gasit au obligatia de a anunta, dupa caz si/sau proximitate, cea mai apropiata sectie de politie sau serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintat la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza teritoriala a fost gasit cainele, in vederea depistarii si anuntarii proprietarului.
• Decizia CCR 383 / 25.09.2013;
De asemenea, cu privire la obligatia de a face dovada spatiului de locuit si de a plati o taxa expres reglementata, se constata ca aceste masuri, pe de o parte, asigura autoritatea statala ca acesti caini adoptati nu vor fi din nou returnati de catre adoptator pe domeniul public, iar, pe de alta parte, cointereseaza adoptatorul la asigurarea sanatatii cainelui prin plata taxelor reprezentand cheltuielile medicale si de intretinere ale acestuia pe care autoritatea de stat le-a efectuat.
• OUG 192 / 2002 (Codul Rutier)
Articolul 5, alineatul (4)
Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
Articolul 5
5) În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
• Legea 24 / 2007, privind spatiile verzi, interzice indirect constructia de custi pe spatiile verzi:
Articolul 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) parc – spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie;
b) scuar – spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant, amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
j) spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu – spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de ameliorare a climatului si a calitatii aerului;
Articolul 5
Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele obligatii:
a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;
d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

Articolul 9
1) Persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde respectiv.
2) Constructiile si amenajarile de orice tip, altele decat cele specificate la alin. (1), sunt interzise.
(4) Constructiile neautorizate in spatiile verzi se demoleaza si terenul se va aduce la starea initiala, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrari fiind suportate de proprietarul constructiei.

Va reamintim faptul ca folosirea sumelor de bani din bugetul local pentru activitati care nu sunt prevazute de cadrul legal va atrage raspunderea civila si penala a ordonatorului de plati.

Mentionam, in final, ca organizatia noastra isi rezerva dreptul de a publica in mass-media toate comunicarile pe acest subiect cu administratiile locale si de a sesiza organele abilitate in ceea ce priveste incalcarea legislatiei, precum si initierea unei actiuni in contencios-administrativ impotriva autoritatii locale, in cazul in care Primaria Municipiului Constanta nu va respecta legislatia in vigoare.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri