Reorganizare SPIT Constanța(877)


Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța aduce la cunostința opiniei publice că instituția se reorganizează în scopul consolidării structurii organizatorice, a optimizării activității, îmbunătățirii serviciilor prestate și creșterii gradului de satisfacție al contribuabililor.

 

Procedura de reorganizare s-a realizat în mai multe etape, conform art. 100 si art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- obținerea avizului din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru noua structură organizatorică, document pe care instituția l-a obținut în data de 09.11.2015, nr. aviz 53032/2015;

- aprobarea noii structuri organizatorice în sedința consiliului local din decembrie 2015, concretizată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266/27.11.2015 pentru modificarea și completarea anexelor 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului muncipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța;

- reorganizarea efectivă după minimum 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului Local nr. 266/27.11.2015 pentru modificarea și completarea anexelor 3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului muncipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța, termen care s-a implinit la data de 12.01.2016.

 

În urma reorganizării, instituția a înființat încă o funcție de director executiv adjunct, atribuțiile postului fiind preluate prin delegare de doamna Ganea Gabriela Iuliana, șef serviciu, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru apobarea Codului controlului internal/managerial al entităților publice, până la data obținerii avizului privind exercitarea temporară a unei funcții publice de conducere.

 

Totodată, în cadrul reorganizării, din totalul de 242 de funcționari publici activi, se mută între compartimente, șapte funcționari publici de conducere, 15 funcționari publici de execuție care vor avea atributii asemanatoare față de cele din prezent și 94 de funcționari publici de execuție care vor avea aceleași atribuții, mutarea constând în redenumirea sau realocarea compartimentului, în scopul eficientizării activității, creșterii credibilității și încrederii contribuabililor în calitatea serviciilor, precum și pentru obținerea celor mai bune rezultate la competițiile privind inovația și calitatea în sectorul public.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri