De pază la frontiere(722)


Având în vedere apropierea minivacanţelor prilejuite de Sărbătoarea Naşterii Domnului şi cea de Anul Nou, pentru a evita eventualele aglomerări în punctele de trecere a frontierei rutiere din judeţul Constanţa, conducerea Gărzii de Coastă recomandă conducătorilor auto ce doresc să se deplaseze în R. Bulgaria pentru petrecerea concediilor, să folosească toate punctele de trecere de pe raza judeţului Constanţa. În anii anteriori, cel mai tranzitat punct a fost P.T.F. Vama Veche, de aceea recomandăm şi P.T.F. Negru Vodă respectiv P.T.F. Ostrov, unde valorile de trafic sunt mai scăzute.
De asemenea, conducerea Gărzii de Coastă a dispus ca numărul lucrătorilor din punctele de frontieră să fie suplimentat în caz de nevoie, astfel încât efectuarea formalităţilor de frontieră să se se desfăşoare într-un timp cât mai scurt, ţinând cont că din luna noiembrie a.c. sunt efectuate verificări sistematice asupra cetăţenilor U.E. şi non - U.E., în cooperare cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu.
Astfel, în această perioadă, în fiecare zi, aproximativ 300 de poliţiştii de frontieră, cu 80 de mijloace de mobilitate terestră şi fluvială, din cadrul Gărzii de Coastă vor acţiona pe raza judeţelor Constanţa şi Tulcea pentru asigurarea controlului şi supravegherii frontierei de stat, precum şi în cadrul unor misiuni de cooperare privind ordinea şi siguranţa publică alături de efective ale Poliţiei Române.
Întreprinderea măsurilor ferme de către Garda de Coastă, în toată zona de competenţă, nu au ca scop îngrădirea dreptului la liberă circulaţie a persoanelor, ci menţinerea lui, prin asigurarea respectării, de către toţi participanţii la traficul transfrontalier, a legislaţiei interne şi internaţionale în vigoare.
Reamintim tuturor participanţilor la traficul transfrontalier că, în situaţia în care sunt nemultumiţi de modul în care a fost efectuat controlul la trecerea frontierei, pot suna la numărul de telefon 021.9590 - număr unic de apel al Poliţiei de Frontieră Române, unde aspectele semnalate vor fi preluate de către poliţiştii de frontieră care vor acţiona în consecinţă, legal, de la caz la caz.
Menţionăm că informaţii privind punctele de trecere a frontierei sunt disponibile pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române: www.politiadefrontiera.ro

Informaţii de background:

Condiţiile de călătorie în străinătate pentru cetăţenii români minori

De la 1 ianuarie 2007, cetăţenii români călătoresc în ţări aparţinând Uniunii Europene sau în alte state, în baza unui document de călătorie valabil - carte de identitate sau paşaport.
Minorii cetăţeni români se deplasează în afara graniţelor ţării în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil.
Astfel, copiii în vârstă de până la 14 ani pot să iasă din ţară doar cu paşaport, în timp ce minorii peste 14 ani pot călători şi în baza cărţii de identitate, în funcţie de statul de destinaţie.
Totodată, Legea nr. 248/2005 prevede că minorii români pot călători în străinătate numai însoţiţi de o persoană fizică majoră, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.
În situaţia în care minorul călătoreşte însoţit doar de unul dintre părinţi, la ieşirea din ţară, părintele însoţitor trebuie să prezinte o declaraţie notarială prin care celălalt părinte îşi dă acordul pentru efectuarea călătoriei în străinătate:
Declaraţia celuilalt părinte nu este necesară dacă părintele însoţitor face dovada că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că celălalt părinte a decedat.
Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat dispărut, dacă însoţitorul face dovada în acest sens.
Dacă minorul călătoreşte cu o altă persoană fizică majoră, alta decât părinţii, aceasta din urmă trebuie să prezinte:
- declaraţie notarială a ambilor părinţi care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv – document în original şi o copie. Poliţistul de frontieră care efectuează controlul de frontieră va păstra copia la sediul Punctului de Trecere a Frontierei, iar documentul în original va rămâne la însoţitor;
- certificatul de cazier judiciar;
- documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane - dacă este cazul.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri