Deputatul UDTR Ibram Iusein, cercetat de ANI(974)


Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre CÃLIN ION și IBRAM IUSEIN, deputați în Parlamentul României, ca urmare a angajãrii de cãtre aceștia a propriilor rude în cadrul birourilor parlamentare, în timpul legislaturii 2008-2012.

La data de 23 decembrie 2008, CÃLIN ION a încheiat un contract civil prin care și-a angajat fiica în funcția de consilier în cadrul propriului birou parlamentar. În baza contractului civil încheiat, fiica sa a obținut, în perioada angajãrii (05 ianuarie 2009 – 30 noiembrie 2011), venituri salariale în cuantum total de 35.093 Lei.

La data de 01 iulie 2009, IBRAM IUSEIN a încheiat și semnat un contract civil prin care și-a angajat fiul în funcția de consilier pe problemele minoritãților în cadrul propriului birou parlamentar. În baza contractului civil încheiat, fiul sãu a obținut, în perioada angajãrii (iulie 2009 – decembrie 2012), venituri salariale în cuantum total de 73.868 lei.

Persoanele menționate au încãlcat, astfel, dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãrora „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcție publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative; Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãților publice și funcțiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparența deciziei și supremația interesului public”.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CÃLIN ION și IBRAM IUSEIN au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevãzut de lege, în exercitarea dreptului la apãrare.

În perioada 2011 – 2015, Agenția Naționalã de Integritate a constatat alte 54 de cazuri de membri ai parlamentului care și-au angajat rudele la cabinetele parlamentare, încãlcând, astfel, regimul juridic al conflictelor de interese de naturã penalã și/sau administrativã.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã si se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri