RAJA oferă apă de cea mai bună calitate locuitorilor din Cernavodă(627)


De la demararea la nivel naţional a Programului Operaţional Sectorial MEDIU, SC RAJA SA s-a implicat în mod semnificativ în absorbţia fondurilor europene, prin derularea de proiecte care să asigure îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi de protecţie a mediului.
Printre investiţiile derulate în cadrul acestor proiecte se regăseşte şi Contractul CL24 – “Stație de pompare nouă, extindere aducțiune și rețea de canalizare și bazin de egalizare nou”, de care beneficiază locuitorii din orașul Cernavodă și comuna Saligny. În cadrul acestui proiect s-a realizat o conductă de alimentare cu apă potabilă a zonei din sursele de subteran din Medgidia, conductă ce are o lungime de peste 20 kilometri.

Prin această investiţie, cetăţenii oraşului Cernavodă beneficiază de apă de cea mai bună calitate, extrasă din surse de subteran, de la o adâncime de peste 200 metri. Pe lângă conducta de aducțiune de la Medgidia, la nivelul sistemului de alimentare cu apă a fost construit și un bazin de înmagazinare, cu capacitatea de 1.000 mc, ce va asigura continuitatea serviciului în cazul apariției unor avarii. Programul a cuprins și extinderea sistemului de canalizare pe o lungime de peste 5 km.
  
jooble.org