Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Enel a intensificat în 2015 acțiunile pentru depistarea furturilor de curent(746)


În 2015, Enel a intensificat acțiunile de control, cu sprijinul autorităților, pentru depistarea branșamentelor ilegale la rețeaua de electricitate. Astfel, în primele 9 luni ale anului cantitatea de energie recuperată este aproape dublă, comparat cu întreaga cantitate recuperată în 2014.
În perioada ianuarie – septembrie 2015, în urma acţiunilor dedicate prevenirii și combaterii furturilor de energie electrică, desfășurate în cele 3 regiuni în care Enel activează (Muntenia Sud, Dobrogea, Banat) s-au constatat peste 2.334 de infracţiuni, prevăzute de Legea nr. 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale, pentru care s-au întocmit plângeri penale.
Astfel, în primele 9 luni ale anului, cantitatea de energie recuperată în toate cele 3 regiuni Enel, este echivalentă cu 89 GWh, dublu față de cantitatea recuperată în întreg 2014. Cu această cantitate de energie electrică, ar putea fi alimentate timp de un an peste 24.700 de locuințe, respectiv aproximativ 774 de blocuri cu 8 etaje. Această cantitate ar fi suficientă și pentru alimentarea unui spital de dimensiuni mari din capitală, timp de aproximativ 8 ani.
Branșamentele ilegale și instalațiile electrice improvizate pun în pericol viața celor care le utilizează și pot fi oricând sursa unui incendiu de proporții. Astfel de branșamente pot determina situații de supraconsum și sunt, de multe ori, cauza unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică, afectând astfel consumatorii branșați legal.
Din păcate, astfel de tentative au loc chiar și în zonele în care s-au executat recent investiții pentru modernizarea completă a rețelei de energie electrică, astfel încât sunt deteriorate echipamente nou instalate.
Furtul de curent, conform Codului Penal intră sub incidența prevederilor cu privire la infracțiunea de furt, coroborate cu cele ale legislației speciale, respectiv Legea Energiei Electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 care la articolul 92 prevede:

“(1) Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”
De asemenea, sustragerea de energie electrică săvârșită prin intervenția neautorizată asupra contoarelor electronice intră sub incidența dispozițiilor Codului Penal cu privire la “Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice” care, la articolele 360 și 362, prevede :
“ Accesul ilegal la un sistem informatic
(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită în scopul obţinerii de date informatice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricţionat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Alterarea integrităţii datelor informatice - Fapta de a modifica, şterge sau deteriora date informatice ori de a restricţiona accesul la aceste date, fără drept, se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.”

Enel a intensificat anul acesta acțiunile de control pentru a preveni astfel de incidente și pentru a depista situațiile care pot pune în pericol buna funcționare a rețelei de distribuție și a serviciilor aferente. În plus, Enel a lansat recent platforma „Stop Fraudă” prin intermediul căreia orice încălcare a codului Etic Enel poate fi raportată.   

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri