Consilierii locali stabilesc taxele și impozitele pe 2016(666)


Consiliul local al municipiului Constanţa se întrunește în şedinţă ordinară, vineri, 18 decembrie 2015, ora 14.00,
în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.11.2015;

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 07.12.2015;

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” domnului Voicu Marin;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 199/2012 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 40.481.756 lei;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale persoanelor fizice proprietari ai unor terenuri care anterior anului 2010 au fost declarate şi înregistrate la unităţile administrativ-teritoriale limitrofe UAT municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 la nivelul UAT municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2016;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău


11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 253/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 58/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău


13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţia internaţională „Campionatul European de Tenis de Masă – seniori – Ekaterinburg/Rusia”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa care au obţinut în anul 2015 performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţia internaţională „Campionatul European de Gimnastică Aerobică – seniori şi juniori – Elvas/Portugalia”;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind administrarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a spaţiilor de locuit;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Constanţa ca parte civilă în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Bucureşti;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent, în temeiul Legii nr. 303/2015;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Poporului, str. Talazului, str. Barbu Lăutaru şi alee carosabilă, iniţiatori Gudi Marioara şi Haşoti Mihaela;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C. Confort Urban S.R.L. şi preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a imobilului situat în str. Piaţa Ovidiu nr. 9;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău
  

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri