Dezbatere publică despre egalitatea pe piața muncii(769)


Comuna Cumpăna este gazda dezbaterii publice cu tema “Antreprenoriatul social – oportunitate de afaceri pentru femeile din regiunea Sud-Est”organizate joi, 10 decembrie, cu începere de la ora 10.00, la Centrul Multifuncţional de Asistenţă Socio-Medicală. La eveniment vor fi prezenţi peste 60 de participanţi, beneficiari ai proiectului, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Antidrog, reprezentanţi ai Loop Operations şi ai Administraţiei Publice Locale Cumpăna – prin persoana doamnei primar, ec. Mariana Gâju, alături de funcţionari publici din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Primăriei Cumpăna.
Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Egalitate pe piaţa muncii - Şansa TA la un viitor mai bun!”, proiect implementat de Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu Loop Operations şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Proiectul s-a adresat unui număr de 540 de femei provenind din grupurile vulnerabile, în special femei consumatoare de droguri, foste consumatoare sau aflate în risc de consum de droguri. Obiectivul principal a urmărit dezvoltarea abilităţilor și competenţelor profesionale ale acestora și creşterea capacităţii de ocupare pe piaţa muncii în regiunea Sud Est. Femeile provenind din grupul ţintă au beneficiat de cursuri de formare profesională, ceea ce le va asigura atât o şansa în plus la accesarea unui loc de muncă, cât şi la dezvoltarea personală şi profesională, fapt ce va contribui la o participare crescută pe piaţa muncii a femeilor şi la obţinerea de calificări relevante.
Dezbaterea publică face parte dintr-un demers mai amplu în cadrul căruia ne propunem să analizăm problema excluziunii sociale şi profesionale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile, cauzată în special de absenţa unei educaţii adecvate şi a abilităţilor necesare pentru ocuparea unui loc de muncă şi identificarea soluţiilor pentru reintegrarea acestor persoane în câmpul muncii.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri