România a ajuns Președinte al Comisiei Pregătitoare a CTBTO în 2016

România a ajuns Președinte al Comisiei Pregătitoare a CTBTO în 2016(853)


România a fost aleasă în funcția de Președinte al Comisiei Pregătitoare a CTBTO (Organizația Tratatului privind interzicerea totală a testelor nucleare), prin consens, în cadrul celei de a 45-a sesiuni a Comisiei Pregătitoare a CTBTO, care a avut loc la Viena. Funcția va fi exercitată de Reprezentantul Permanent al României la Viena, ambasadorul Cristian Istrate, în 2016, anul în care se aniversează 20 de ani de la adoptarea Tratatului şi înființarea Comisiei. Alegerea României în această funcție, pentru a doua oară de la adoptarea Tratatului şi înființarea Comisiei în 1996, reprezintă o recunoaștere a contribuției României la promovarea intrării în vigoare şi universalizării CTBT. Acest lucru a fost evidenţiat şi prin actuala prezidare de către România a Grupului de Lucru destinat pregătirii celebrării celei de a 20-a aniversări a Tratatului şi participarea la Grupul Personalităților Eminente creat de Secretarul Executiv al CTBTO, Dr. Lassina Zerbo, cu scopul de a sprijini intrarea în vigoare a Tratatului. Comisia Pregătitoare a CTBT reunește reprezentanți diplomatici ai celor 183 de state semnatare ale Tratatului şi reprezintă forul politic decizional al CTBTO vizând promovarea semnării şi ratificării Tratatului pentru a permite intrarea sa în vigoare. De asemenea, Comisia Pregătitoare sprijină construirea şi finalizarea regimului de verificare al CTBT care monitorizează respectarea interzicerii totale a experienţelor nucleare. Atribuțiile principale ale Președintelui Comisiei Pregătitoare vizează, suplimentar celor de conducere a sesiunilor plenare, facilitarea consensului în problemele sensibile aflate pe agenda CTBTO şi coordonarea negocierilor între statele semnatare şi grupuri regionale în vederea adoptării deciziilor Comisiei. România consideră că CTBT este unul din pilonii fundamentali ai arhitecturii internaționale de securitate şi sprijină ferm intrarea sa rapidă în vigoare ca un pas esențial în atingerea obiectivelor de neproliferare şi dezarmare nucleară. Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty — CTBT), după cum ne precizează Direcția Purtător de Cuvânt și Comunicare din MAE, a fost negociat în perioada 1994-1996, fiind adoptat la 10 septembrie 1996. Tratatul prevede obligația statelor-părți de a nu testa arme nucleare și de a întreprinde toate măsurile care se impun pentru a preveni sau interzice astfel de acțiuni pe teritoriul lor. CTBT urmează să intre în vigoare la 180 de zile după ratificarea sa de către toate statele care posedă instalații nucleare semnificative, incluse în Anexa 2 a Tratatului. Aceasta cuprinde 44 de state, printre care și România. Până în acest moment, Tratatul (care are 183 de state semnatare) a fost ratificat de 164 de state, dintre care 36 incluse în Anexa 2. România a semnat CTBT la 24 septembrie 1996 și l-a ratificat la 4 octombrie 1999.

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri