Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Ce spune Prefectura Constanța despre prevenirea incendiilor în cluburi(644)


În scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa vă aduce la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, precum şi punerea lor în funcţiune se fac numai după obţinerea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.

Administratorul sau conducătorul unităţii are obligaţia, fără echivoc, să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu prevăzute de lege şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora.
Avizele şi autorizaţiile menţionate anterior se eliberează în mod gratuit de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendi
În cazul în care, în urma controalelor care vor fi intreprinse în perioada imediat următoare, se vor identifica administratori sau conducători de unităţi fără autorizaţii sau avize de securitate la incendiu, aceştia riscă amenzi într-un cuantum cuprins între 30.000 lei şi 100.000 lei şi oprirea funcţionării unităţii (conf. art. 44, cap. 6 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ).

  

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri