Ajutoare pentru încălzirea locuinței la Medgidia(797)


Ca în fiecare an, pe toată durata sezonului rece, Primăria Medgidia acordă ajutoare pentru încălzirea locuinței. Toate tipurile de încălzire sunt incluse în planul de ajutorare- energie termică în sistem centralizat, încălzire cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, precum și cu energie electrică. Solicitanții pot depune cererile începând cu data de 15 octombrie.

Beneficiarii de ajutor trebuie să se încadreze într-un segment de venit, calculat pe membru al familiei. Astfel, pentru ajutorul la încălzirea cu energie termică în sistem centralizat, venitul net/lună/persoană trebuie să fie mai mic sau egal cu 786 lei sau 1.082 lei, în cazul persoanelor singure. La ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale, sau cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, precum și cu energie electrică, venitul net/lună/persoană trebuie să fie egal sau mai mic cu 615 lei.

Cererile se pot depune începând cu data de 15 octombrie, astfel: pentru energie termică în sistem centralizat, prin administratorii asociațiilor de proprietari, la camera 7 din primărie. Pentru gaze naturale, la camera 13, pentru energie electrică în curtea interioară la Serviciul Asistență Socială Comunitară, pentru lemne, cărbuni și combustribili petrolieri la camera 10. Cetățenii din Valea Dacilor vor depune cererile la sediul Bibliotecii, iar cei din Remus Opreanu, la Casa Parohială din localitate.

Nu pot beneficia de ajutorul de încălzire persoanele care dețin bunuri imobile în afara locuinței de domiciliu, precum și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, sau mai mult de un singur autovehicul, utilaje agricole, de prelucrare agricolă sau de prelucrare a lemnului. Nici persoanele care au depozite bancare cu o valoare mai mare de 3.000 lei sau cele care dețin suprafețe de teren, animale sau păsări ale căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru o persoană singură, respectiv 2.500 euro pentru o familie nu pot beneficia de ajutorul pentru încălzire.

Cererile trebuie să conțină documente doveditoare privind deținerea locuinței, precum și a bunurilor mobile și imobile, componența familiei, toate veniturile nete realizate de toți membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii și ultima factură de la CONGAZ, sau ENEL, după caz.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri