Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Eroare de proiect, prostie sau nepăsare! La Centrul de excelenţă în turism şi servicii Tomis al Consililului Judeţean, toaletele vor funcţiona deasupra birourilor!(2503)


Consiliul Judeţean Constanţa în calitate de beneficiar, a semnat, în data de 29 ianuarie 2013, contractul de finanţare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1/PC/30/30.11.2011 „Centrul de excelenţă în turism şi servicii “Tomis””!, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană” cu o valoare totală de 5.953.001 lei din care contribuţia proprie a beneficiarului este de 3.930.048 lei, cu o durată de 24 de luni.Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii vieţii şi a infrastructurii mediului de afaceri din Polul Naţional de Creştere Constanţa şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea infrastructurii urbane, inclusiv prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului oferită de Centrul de excelenţă în turism şi servicii „TOMIS”.

Obiectivul specific al proiectului vizează crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor prin refacerea clădirii, dotarea şi echiparea structurii de sprijinire a afacerilor, racordarea la utilităţi, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de IMM-uri/ONG-uri/instituţii/agenţii etc. cu activităţi de servicii în turism şi activităţi conexe atrase în structura de sprijinire a afacerilor. Dotarea şi echiparea structurii de sprijinire a afacerilor se va realiza prin achiziţionarea de mobilier şi echipamente specifice, precum şi echipamente tehnologice aferente spaţiilor tehnice.

Centrul va fi constituit din birouri administrative, săli multifuncţionale de întrunire/prezentare a activităţilor specifice, hol de primire incluzând: recepţie-informare şi spaţii de socializare, spaţii expoziţionale, spaţii pentru activităţi în domeniul afacerilor şi antreprenoriatului. Potrivit Consiliului Judeţean, rezultatele imediate ale proiectului vor fi:Crearea unui centru de consultanţă modern care să atragă capitalul privat în acţiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităţii locale, precum şi crearea de noi locuri de muncă; crearea unei noi suprafeţe utile a Centrului de excelenţă în turism şi servicii „Tomis”, centru pregătit pentru activităţi economice în vederea sprijinirii afacerilor şi antreprenoriatului. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: firmele prestatoare de servicii în domeniul economic (consultanţă financiară, tehnică, proiectare) şi firmele prestatoare de activităţi în domeniul turismului (tour operatori, agenţii de turism) care îşi desfăşoară activitatea în Zona Metropolitană Constanţa, deţinătorii firmelor locatare şi Consiliul Judeţean Constanţa, salariaţii angajaţi, persoanele fizice şi juridice cu activităţi în turism. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: populaţia din Zona Metropolitană Constanţa, familiile zecilor de persoane angajate şi ale agenţilor economici, Primăria Municipiului Constanţa şi investitorii atraşi de creşterea economică şi turistică, durabilă şi echilibrată a Polului Naţional de Creştere Constanţa.

Centrul de excelenţă în turism şi servicii Tomis se ridică în zona Peninsulară

Valoarea proiectului este de 5,8 milioane lei, iar sediul va fi în zona peninsulară. Odată cu proiectul a fost adoptată şi depunerea cererii de finanţare, fondurile fiind accesate din Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul Naţional de Creştere Constanţa. Consilierii au aprobat inclusiv documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, expertiza tehnică a clădirii, auditul energetic, proiectul tehnic, detaliile de execuţie, planul de afaceri şi studiul de oportunitate. Consiliul Judeţean Constanţa aprobă bugetul proiectului şi suportă toate cheltuielile legate de participarea derularea proiectului, reprezentând cofinanţarea de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum şi cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent.
Prin reabilitarea şi modernizarea clădirii din Piaţa Ovidiu, proiectul îşi propune realizarea unui centru modern cu funcţiuni de promovare a turismului şi serviciilor, a unor sectoare economice cu istoric îndelungat în judeţul nostru. În prezent, construcţia existentă prezintă un grad avansat de uzură, fizică şi morală. Imobilul a fost construit în anul 1908. Deschiderea ofertelor pentru licitaţia constructorului va avea loc pe data de 10.07.2013.


Memoriul tehnic al clădirii ne prezintă cum va arăta Centrul de Turism

Ne-am amuzat copios parcurgând memoriul tehnic de arhitectură şi rezistenţă, la capitolul funcţiuni (pag.4-5). Din prezentare reiese că în timp ce birourile şi administraţia clădirii vor ocupa demisolul, degajamentele şi toaletele şi spaţiile de depozitare vor ocupa parterul şi etajul clădirii. Totalul suprafeţei utile este aproximativ 860 mp. Dintr-o eroare tehnică sau pură nepăsare, clădirea va arăta cu fundul în sus! Exprimarea aparţine unui arhitect constănţean care susţine că nu a întâlnit la nicio altă costrucţie publică o astfel de repartiţie a funcţiunilor.

P.S. Fotografiile ne-au fost furnizate prin amabilitatea lui Zetu Harry, editor urban-constanta.blogspot.ro
 

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri