Ședința ordinară a Consiliului Local Medgidia(849)


Luni, 31 august, de la ora 17:00, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Medgidia, la care au fost prezenți 18 din cei 19 consilieri locali. Pe ordinea de zi au fost votate 11 proiecte de hotărâre.

La primul punct s-a aprobat rectificarea bugetului local, mai exact suplimentarea secțiunii de dezvoltare – cheltuieli cu suma de 54.000 lei, pentru construirea a două blocuri cu destinația locuințe sociale și modificarea valorii proiectului de reabilitare a Școlii de fete din Medgidia, mai exact suma de 36.000 lei alocată consultanței, care va fi realizată de partea bulgară a acestui proiect transfrontalier.
La punctul doi și trei au fost votate rectificările bugetare ale S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. și ale Spitalului Municipal Medgidia.
Punctul patru de pe ordinea de zi a vizat aprobarea contului de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul II al anului 2015.La punctul numărul cinci s-a votat modificarea regulamentului pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării. Mai exact, deținătorii de atelaje hipo, își vor înregistra vehiculele în mod gratuit, și se va realiza o bază de date cu toți acești deținători și conducători. Prin această hotărâre se va reduce pericolul pe care atelajele neînmatriculate în prezintă pe drumurile publice și totodată se vor putea lua măsuri împotriva conducătorilor care nu respectă normele și legile în vigoare.

La punctul șase s-a aprobat componența comisiilor de licitații și de soluționare contestații licitații care au ca obiect închierierea sau vânzarea bunurilor proprietate privată ale municipiului Medgidia.
Punctul numărul șapte a vizat aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui lot de teren pentru construirea de locuință personală unui tânăr înscris pe lista de priorități și retragerea dreptului de folosință pentru trei persoane care nu au respectat condițiile de atribuire a terenului.
Punctul numărul opt „Aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitație publică a unei părți din imobilul construcție și teren, cu destinația construcții administrative și social culturale din cadrul Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” din Medgidia” nu a întrunit cvorumul necesar aprobării.
La punctul nouă s-a aprobat completarea inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia, iar la punctul zece, completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public.
La punctul numărul 11 s-a aprobat alocarea sumei de aproximativ 4.000 lei reprezentând cotă parte din cheltuielile necesare pentru repararea acoperișului din bl. 52, sc. B, sumă care revine apartamentului nr. 17, care se află în administrarea D.G.D.P.P. Medgidia.

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri