ÎN STAMPA CLIPEI

ÎN STAMPA CLIPEI(1272)


Pentru că azi este Ziua Limbii române !


ÎN STAMPA CLIPEI

 

Am fost de faţă
Şi-am vorbit despre tine
Ca despre-o haină ce îmi ţine
Cald cum o taină.

Ceea ce ploaia
În oglinda-i de femeie vedea
Nu era labirintu-n care-ncăpea
Nesfârşitul

Un povestitor
Tăinuit în vechi manuscrise -
Cu pana şi cerneala scrise
Sfioasă-i îndoiala

Că apărat
Cuvântul astfel scris pe apă
N-ar fi. Pe sine-n peşteră se sapă
Omul, spre a se mântui...

Despre scrisoarea
Tocmită împreună, cu nevoi,
N-am mai vorbit. Un car cu boi
Prin veac pornit


Ridică turnuri
’Nalte de colb plutind semeţ
În lung şi-n lat. Vrednic letopiseţ
Deschid... Şi-n celălalalt

Ca-ntr-un izvor
Mă văd. Sporeşte meşteşugul
Bunei deprinderi trasă-n plugul
Brazdei pe întinderi


De glosar.
O caldă prietenie mă-nsoţeşte
Şi-s vrăjit cum timpul sporeşte
În lutul plămădit

Lauda slovei.
Părinţii şcoalei-mi dau puteri
În straiul limbii de mai ieri
Şi sfânt mi-e graiul.

De mă voi pierde
Plecat de-acasă nu-s,
E doar urcarea cât mai sus...
E binecuvântarea

- Un gest al mâinii
Gloduroase, ca o monedă, retopit
În stampa clipei - Drum sorbit
De răstimpuri, precum apa.

’Ndrăzneţ îţi scriu: focul,
Sunetul vântului deplin
Şi zborul prin cuvinte vin
Neşlefuite. Dar tu-mi eşti dorul. 
jooble.org