Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Ce vor vota consilierii județeni(1159)


În conformitate cu dispoziţiile art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, se convoacă Consiliul Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pe data de 02.09.2015, ora 14,00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean Constanţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

2. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

3. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

4. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

5. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

6. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

7. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

8. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

9. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier judetean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

10. Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

11. Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

12. Proiect de hotărâre privind incetarea calitatii de membru, respectiv membru supleant, in cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor sanitare al caror management al asistentei sanitare s-a transferat la Consiliul Judetean Constanta si numirea unui reprezentant, respectiv membru supleant, al Consiliului Judetean Constanta in cadrul Consiliilor de Administratie ale unitatilor sanitare al caror management al asistentei sanitare s-a transferat la Consiliul Judetean Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

13. Proiect de hotărâre privind constituire Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea structurii organizatorice si validarea nominala a membrilor A.T.O.P. Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de concurs de proiecte de management precum si a Regulamentului – cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management si de solutionare a contestatiilor pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Organigramei si Statului de functii pentru Muzeul de Arta Constanta pe anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Organigramei si Statului de functii al Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta "Calutul de Mare" pe anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

18. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Organigramei si Statului de functii al Directiei Judetene a Distributiei si Exploatarii Filmelor Constanta pe anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Organigramei si Statului de functii pe anul 2015 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada".
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

20. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Listei de investitii, Organigramei si Statului de functii pe anul 2015 pentru Biblioteca Judeteana "I. N. Roman" Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Listei de investitii, Organigramei si Statului de functii pe anul 2015 pentru Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Organigramei si Statului de functii pe anul 2015 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Celtuieli, Organigramei si Statului de functii pe anul 2015 pentru Teatrul de Stat Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si modificarea Listei de investitii pe anul 2015 a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii de atributii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta in vederea asigurarii serviciilor de transport si hrana pentru copiii care frecventeaza cursurile Centrelor Scolare pentru Educatie Incluziva "Delfinul" Constanta, "Maria Montessori" Constanta si "Albatros" Constanta, pentru anul scolar 2015-2016 .
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri pentru anul 2015 finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta, prin introducerea in program a sumelor cheltuielilor de modernizare a traficului pe drumurile judetene.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszapezire si combaterea lunecusului pentru iarna 2015-2016 ce vor fi aplicate de R.A.J.D.P. Constanta, in calitate de operator in relatia cu Consiliul Judetean Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Camera Agricola Judeteana Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Camera Agricola Judeteana Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, a organigramei si a statului de functii pentru Unitatea Medico – Sociala Agigea.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei Bugetului judetean Constanta pe trimestrul II anul 2015.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin curse regulate in trafic judetean, valabil pentru perioada 2014-2019, aprobat prin HCJ nr. 400/2013.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii imobilelor cu destinatia de locuinte, proprietate publica a Judetului Constanta, situate in Municipiul Constanta, Strada Albastra nr. 8A.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJC nr.37/2015 privind aprobarea regimului finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului judetean.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare interinstitutionala intre Consiliul Judetean Constanta si Agentia Pentru Plati si Interventii pentru Agricultura.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta «Sfantul Apostol Andrei» Constanta a unor imobile aflate in domeniul public al Judetului Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului modificat si completat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara «Zona Metropolitana Constanta» si a masurilor care decurg din calitatea de membru al Asociatiei.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare «Apa-Canal Constanta» si in care isi desfasoara activitatea operatorul SC RAJA SA Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului revizuit al judetului Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conventiei de colaborare incheiat intre Judetul Constanta si Fundatia Morning Glory House pentru Copii bolnavi de SIDA.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

43. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCJC nr.254/2014 privind repartizarea spatiilor cu destinatia de birouri, precum si a locuintelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat in Municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr. 2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum si a contractului de inchiriere.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de reevaluare al obiectivului "Pavilion Expozitional" Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

45. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru drumurile judetene si comunale.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

46. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

47. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Paenalte Elena pentru tanarul Paenalte Catalin Gabriel .
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

48. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ţoanţă Domnica pentru tanarul Ţoanţă Constantin Alexandru.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului judetean Constanta pe anul 2015.
Iniţiator: Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

  

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri