Turism de aventură transfrontalier(1101)


Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa, implementează proiectul "Development of Outdoor Adventure Tourism Network in Black Sea Region (DOOA)” având ca parteneri din Republica Bulgaria (Agenţia de Dezvoltare Economică Regională din Stara Zagora și Camera de Comerţ din Stara Zagora), din Republica Georgia( Centrul Internaţional de Dezvoltare a Afacerilor şi Investiţii), din Republica Moldova( Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) si din Republica Turcia- Partener Lider (Administraţia Specială a Provinciei Kastamonu). Organizații asociate în cadrul acestui proiect sunt: din România - Asociația Națională a Agențiilor de Turism, din Republica Moldova – INVENTO, și din Turcia - Municipalitatea Karadeniz Ereğli.

 În contextul dezvoltării și promovării turismului de aventură, Beneficiarul proiectului organizează în perioada 20-21 August 2015, la Centrul Expozițional din Constanța, Sala Rotundă, (ora deschiderii 10.00), un Târg de Turism, eveniment unde sunt invitaţi să participe partenerii şi asociaţii din cadrul proiectului, autorităţi locale, actori relevanţi din domeniul turismului, reprezentanţi ai presei.
Reprezentanții celor 5 standuri amenajate de fiecare țară parteneră vor expune materiale publicitare privind vizibilitatea proiectului, de promovare a potențialului turistic și a activităților de turism de aventură în aer liber, respectiv produse tradiționale specifice fiecărei țări.Programul manifestarii cuprinde si momente artistice, lupte tataresti , o expozitie de echipamente de turism de aventura si o cursa de documentare pentru a experimenta oportunitatile turismului de aventura in judetul Constanta.
 


Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-2013, Prioritatea 1 – Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere în vederea dezvoltării economice şi sociale bazate pe utilizarea în comun a resurselor, Măsura 1.2 – Crearea unor reţele de turism în vederea promovării şi iniţiativelor comune de dezvoltare a turismului şi a produselor tradiţionale.

Valoarea totală a proiectului (cu TVA) este de 596.298,92 Euro (2.659.493,18 lei), din care:
•433.556,33 Euro (1.933.661,23 lei) – contribuţia Uniunii Europene prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat;
•162.742,59 Euro (725.831,95 lei) – contribuţia Uniunii Europene prin Instrumentul de Asistenţă de Pre-Aderare.

Obiectivele specifice sunt de identificare a oportunităţilor şi obstacolelor în sectorul turistic, astfel încât să fie întemeiată o dezvoltare economică durabilă în regiune, dezvoltarea unei strategii durabile de turism de aventură şi a unui plan de actiune pentru regiune, cât şi creşterea capacităţii de management a instituţiilor locale, a operatorilor din turism şi a microîntreprinderilor din acest domeniu.
Grupul ţintă al proiectului este format din autorităţile publice locale, regionale şi naţionale din zonele implicate, operatorii din turism, cât şi alţi agenţi economici de la nivel local sau regional, ONG-uri ce activează în domeniul turismului, culturii şi mediului înconjurător.
Principalele activități ale proiectului realizate până în prezent sunt: “Studiul de evaluare a activităților de turism existente în aer liber”, privind regiunile eligibile din țările partenere; organizarea a trei vizite de studiu în Constanța (România), Kastamonu (Turcia) si Batumi Georgia); organizarea a trei Workshop-uri în cadrul celor trei vizite de studiu; realizarea și postarea pe site-ul Instituției Prefectului Județul Constanța a unui Chestionar de evaluare a profilului, nevoilor și satisfacției turiștilor; semnarea de către partenerii și asociații din cadrul proiectului a unui Acord de Parteneriat pentru realizarea unei “Rețele de turism de aventură  în aer liber”; stabilirea unui Secretariat Tehnic al Rețelei de Turism de aventură în aer liber; organizarea a două Competiţii Sportive în judetul Constanţa (România) și Kastamonu (Turcia) atât pentru sporturile de aventură cât şi pentru cele în aer liber; elaborarea materialelor de informare și de promovare a proiectului și a rezultatelor acestuia; crearea unui web-site şi a unei platforme a Reţelei de Turism stabilite în cadrul proiectului.

  

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri