Microbuze școlare pentru 24 de localități din Constanța(1140)


Urmare a solicitării centralizate la nivelul judeţului Constanţa, cu privire la repartizarea microbuzelor tip 16+1 locuri (în vederea asigurării transportului şcolar), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice au emis ordinul privind repartizarea acestor mijloace de transport către unităţile administrativ- teritoriale: Aliman, Cerchezu, Cogealac, Fântânele, Gârliciu, Ghindărești, Grădina, Mereni, Mihai Viteazu, Medgidia, Băneasa, Hârşova, Murfatlar, Negru Vodă, Ovidiu, Pecineaga, Rasova, Seimeni, Siliştea, Târguşor, Topalu, Topraisar, Tortoman, Valu lui Traian.

Evenimentul de predare-preluare se va desfăşura în data de 05.08.2015, începînd cu ora 10.00, în Şoseaua Banatului nr.2, Chitila.

Primarii localităţilor beneficiare sunt invitaţi să participe la eveniment.

Până în prezent, judeţul Constanţa a beneficiat de alocări de autovehicule destinate transportului elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează: în prima etapă(iulie-octombrie 2014) au fost repartizate 12 microbuze tip16+1 locuri pentru localităţile Agigea, Deleni, Corbu, Crucea, Dobromir, Horia, Ion Corvin, Ostrov, Pantelimon, Saligny, Independenţa, Chirnogeni. În etapa a doua au fost repartizate 13 microbuze tip 16+1 locuri localităţilor 23 August, Adamclisi, Ciocârlia, Mircea Vodă, Saraiu, Cumpăna, Mihail Kogălniceanu, Poartă Albă, Peştera, Albeşti, Vulturu, Lumina, Comana şi 3 autobuze tip 28+2 locuri către localităţile Cobadin, Istria, Lipnita.   

OMD MAMAIA CONSTANTAjooble.org ziare, stiri