Cum se plătește impozitul pe spectacole(901)


SPIT Constanța reamintește organizatorilor de manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional că impozitul pe spectacole se achită până pe data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul.

Până la aceeaşi dată se depune şi „Declaraţia/decont de impunere privind activităţile artistice şi distractive de videotecă/discotecă“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“. La aceste formulare se vor anexa buletinul/cartea de identitate a delegatului/împuternicitului în original şi copie şi delegaţia/împuternicirea în original şi copie.

Precizăm că impozitul pe spectacole se calculează în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi biletelor de intrare sau, după caz, în sumă fixă, în cazul videotecilor şi discotecilor, în funcţie de suprafaţa incintei. Acest tip de impozit nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 
jooble.org