Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
George Andrei Popescu Candidat Primăria Constanța

Reguli mai stricte în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă(607)


Guvernul a adoptat astăzi un proiect de lege, care introduce limite specifice pentru substanţele radioactive din apa potabilă. Măsura are scopul de a spori protecția populației cu privire la substanțele nocive din apa destinată consumului uman.

Astfel, au fost stabilite valorile parametrilor pentru substanțele chimice radon și tritiu, precum și derivați ai acestora, prezenți în apa potabilă. Studii și evaluări recente realizate la nivel european au arătat faptul că, prezente în concentrații mari, aceste substante implică riscuri pentru sănătatea populației.
Proiectul de act normativ transpune în legislația națională Directiva 2013/51/Euratom a Comisiei Europene, care înlocuiește dispozițiile Directivei 98/83/CE în ceea ce privesc cerințele de protecție a sănătății populației asigurând protecție împotriva contaminării radioactive.

Substanțele a căror concentrație a fost limitată pentru a asigura o protecție suplimentară a sănătății populației sunt:
* Radonul și derivații acestuia. Radonul este un gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului. Studii recente arată că, după fumat, una din cauzele cancerului pulmonar poate fi contaminarea cu radon. Conform directivei europene valoarea radonului din apă nu trebuie să depășească 100 Bq/l (Bq reprezentând o unitate de măsură a radioactivității). Statele membre UE trebuie să se asigure că se derulează anchete reprezentative pentru a determina amploarea și natura expunerilor probabile la radonul din apa destinată consumului uman, provenită din diferite tipuri de surse de apă subterană și puțuri din diferite zone geologice. Anchetele trebuie concepute astfel încât parametrii de bază, în special geologia și hidrologia zonei, radioactivitatea rocilor și a solului, precum și tipul puțului, să poată fi identificați și utilizați pentru a orienta acțiunile suplimentare către zonele cu probabilitate ridicată de expunere.
* Tritiul și derivații acestuia - Tritiul este un izotop radioactiv al hidrogenului, și emite radiaţii atunci când se dezintegrează. Studii recente au arătat că radiaţiile tritiului, aflat în concentrații mai mari decât cele admise de lege, cauzează cancer, malformaţii congenitale, alte efecte genetice. Conform directivei europene valoarea tritiului din apă nu trebuie să depășească 100 Bq/l. Astfel, controlul tritiului în apa destinată consumului uman se efectuează în cazul în care o sursă de tritiu sau de altă substanță nocivă pentru sănătatea oamenilor este prezentă în cadrul ariei bazinului hidrografic respectiv. În cazul în care concentrația tritiului depășește pragul valoric, este necesară o investigație a prezenței altor asemenea substanțe nocive.

în concordanță cu normele impuse de UE, frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru controlul apei potabile se efectuează în funcție de anumiți parametri precum: numărul de locuitori dintr-o zonă de aprovizionare, sursa de proveniență a apei, volumul de apă consumat de o persoană pe zi etc.
 

Direcțiile specializate pentru controlul calității apei efectuează periodic teste în vederea prevenirii și combaterii contaminării apei cu substanțe nocive organismului uman. 

Mihai Lupu Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri