Împrumut de 200 de milioane de euro de la BIRD pentru sistemul de învățământ(973)


Guvernul a adoptat un proiect de Lege prin care se aprobă Acordul de împrumut pentru finanțarea Proiectului privind învățământului secundar, semnat între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Împrumutul, în valoare de 200 de milioane de euro, este acordat pe o perioadă de 20 de ani și se va rambursa într-o singură tranșă, la 1 noiembrie 2034. Din punctul de vedere al termenilor și condițiilor financiare, împrumuturile BIRD sunt competitive și mai flexibile decât alte instrumente alternative de finanțare existente pe piața financiară internațională.

Proiectul privind învățământul secundar, finanțat prin acest împrumut, are scopul să contribuie la îmbunătățirea tranziției de la sistemul educațional secundar superior la cel terțiar și creșterea gradului de absolvire a primului an de învățământ superior. Beneficiari ai proiectului vor fi toate liceele din învățământul de stat cu rată scăzută de absolvire a școlii sau de promovare a examenului de bacalaureat, precum și universități din sistemul de stat.

Proiectul este structurat pe trei componente:
1. Intervenții la nivelul liceelor și intervenții sistemice care vor consta în granturi, asistență tehnică, instruire și bunuri pentru realizarea următoarelor activități:

a. Intervenții la nivelul liceelor: acordarea unor ore de remediere, meditații, consiliere, orientare profesională, activități extracurriculare, vizite de documentare, participări la competiții, rețele intrașcolare, stagii de formare, achiziții de bunuri;

b. Intervenții sistemice: revizuirea programei școlare, formarea cadrelor didactice, îmbunătățirea platformei on-line pentru evaluări și examene naționale, elaborarea de materiale didactice digitale, etc.

Se estimează că de aceste activități vor beneficia 1160 de licee din mediul rural și urban, respectiv toate liceele care nu au înregistrat rezultate bune la examenul de bacalaureat.

2. Intervenții sistemice la universități și programe de vară care vor consta în granturi și asistență tehnică pentru realizarea următoarelor activități pentru sprijinirea studenților cu risc de abandon școlar: programe remediale, tutoriat, consiliere, seminarii, programe de vară, dezvoltarea unor centre de învățământ.

Se estimează că de aceste activități vor beneficia circa 300 de facultăți din întreaga țară, adică 85% din totalul facultăților de stat.

3. Managementul proiectului, monitorizare și evaluare – în cadrul căreia se vor finanța costuri legate de implementarea, monitorizarea și evaluarea unor studii privind eficiența diferitelor programe finanțate (cum ar fi Programul Bani de liceu)

Se estimează că implementarea proiectului se va realiza în șapte ani, respectiv din noiembrie 2015 până în decembrie 2022. 

George Andrei Popescu Primăria Constanța
Claudiu Palaz Consiliul Județean Constanța
OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri