30 iunie, termenul scadent pentru plata taxei de habitat(558)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aminteşte constănţenilor că marţi, 30 iunie 2015, expiră primul termen scadent pentru plata taxei de habitat.

După această dată, se vor percepe majorări de întârziere în valoare de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent sus-menţionat şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Precizăm că suma aferentă celui de-al doilea semestru poate fi achitată şi în rate lunare până pe data de 31 decembrie 2015, inclusiv.

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri