Guvernul vrea să vândă o parte din Portul Constanța la bursă(834)


Primul-ministru Victor Ponta salută listarea de astăzi a Fondului Proprietatea pe bursa de la Londra, eveniment care vine să potențeze efortul autorităților române de dezvoltare a pieței de capital locale prin creșterea vizibilității României la nivelul marilor investitori instituționali.

Creșterea economică reprezintă obiectivul primordial al Guvernului României, iar nevoia de a identifica și stimula noi surse de finanțare a scos în evidență necesitatea dezvoltării piețelor financiare nonbancare, în special a pieței de capital, pe fondul restrângerii finanțării bancare încă preponderente.

Astfel, Guvernul a promovat și va promova în continuare privatizarea societăților rămase în portofoliul statului prin intermediul pieței de capital, respectiv creșterea free-float-ului pentru societățile deja listate și în care statul deține o poziție de acționar minoritar.

În paralel cu urmărirea programului de listări ale societăților naționale, Guvernul și celelalte autorități competente s-au preocupat de reformarea și modernizarea pieței de capital atât la nivel legislativ, cât și operațional. În ultimul an au fost adoptate o serie de măsuri legislative privind înlăturarea unor bariere care frânau dezvoltarea pieței, fiind create premisele de creștere a nivelului de competitivitate și de îmbunătățire a indicatorilor de lichiditate și volum de tranzacții, îmbunătățire necesară trecerii de la statutul de piață de frontieră la cel de emerging market (programul S.T.E.A.M.).

Pe această bază, Guvernul României a reanalizat portofoliul de participații ale statului la societăți naționale strategice (blue chips), a identificat companiile cu cel mai mare potențial de a trezi un interes ridicat din partea investitorilor români și străini și a aprobat continuarea programului de listări în orizontul de timp 2015 – 2016, atât prin oferte publice inițiale (IPO), cât și prin majorări ale cotelor de free-float pentru societăți deja listate.

Analiza portofoliului actual al statului a relevat existența a trei categorii de societăți naționale care pot contribui la creșterea lichidității și a volumelor de tranzacționare de pe Bursa de Valori București (BVB):
- Societăți deținute majoritar de stat și neprivatizate (ex. Hidroelectrica, Portul Constanța, Aeroporturi București, Salrom)
- Companii privatizate, în care statul are dețineri minoritare, dar nelistate (ex. Telekom, Enel, E.ON)
- Societăți cu participarea statului, minoritară sau majoritară, și deja listate, în cazul cărora poate fi majorată cota de free-float (ex. Romgaz, Nuclearelectrica, Petrom).

În acest context, Guvernul a aprobat crearea unui colectiv de lucru operativ, însărcinând Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să gestioneze coordonarea programului de listare astfel încât noi listări să aibă loc încă din toamna acestui an.
Prin această decizie, Executivul își reconfirmă angajamentul de a continua listările, consolidând un palmares în care sunt incluse ofertele de la Electrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz sau Transelectrica.
Detalii privind societățile incluse pe lista de priorități, metodele și graficele estimative de listare vor fi comunicate de Ministerul Finanțelor Publice și grupul de lucru desemnat pentru operaționalizarea deciziei de continuare a programului de listări.
Potrivit celor mai recente estimări, listarea societăților prioritare la care statul deține participații minoritare ar putea suplimenta veniturile bugetare cu peste 1 miliard de euro, în timp ce listarea companiilor prioritare la care statul are și își păstrează participația majoritară ar putea aduce acelor companii finanțări de peste 2,2 mld. euro necesare retehnologizării, eficientizării activității și atingerii obiectivelor strategice.
 

OMD MAMAIA CONSTANTA
Ziarul Timpul WhatsAppjooble.org ziare, stiri