SPIT vrea mai mulți bani de la constănțenii din Palazu Mare(314)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa solicită proprietarilor de clădiri situate în Palazu Mare să declare la agenţiile fiscale, în termen de 30 de zile de la data avizului de racordare, dotarea imobilelor cu instalaţii de canalizare cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în reţeaua publică.

Declararea acestor modificări este obligatorie întrucât imobilele care sunt dotate cumulativ cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi de încălzire sunt impozitate diferenţiat faţă de cele la care lipseşte una din aceste dotări.

„Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri” poate fi descărcată de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „Persoane fizice” – “Documente declarare” – “Impozitul pe clădiri”.

Depăşirea termenului legal pentru depunerea declaraţiei fiscale se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, cu posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din valoarea minimă.

Totodată, pe lângă sancţiunea amintită, contribuabilul va suporta şi contravaloarea impozitului recalculat pentru toată perioada în care clădirea a fost dotată cu cele patru tipuri de utilităţi precum şi majorările de întârziere calculate conform legistaţiei în vigoare, aplicate sumei restante. 
jooble.org